Teamsport goalbal moat blinen oan it sporten krije

30 mrt 2016 - 22:25

Sport Fryslân wol yn 'e mande mei bline-organisaaje Visio út Ljouwert op It Hearrenfean in goalbalteam opsette. Dat is in balsport foar bline minsken. De bal by it spul is te hearren omdat der in beltsje yn sit. Fierders sitte de dielnimmers op fêste posysjes, sadat net elkenien tsjinelkoar op botst.

Om entûsjastelingen te krijen is der seis wike lang in sportclinic. Woansdei wie de lêste les. Doel is om ek bline minsken oan it sporten te krijen,

(Advertinsje)
(Advertinsje)