Húsdokters: "Sûnensrisiko's REC Harns binne ûnakseptabel"

09 feb 2016 - 16:57
REC ôffaloven - Foto: Omrop Fryslân, Dirk Jan Haarsma

De húsdokters fan Harns, Frjentsjer, Tsjummearum en Seisbierrum fine it ûnakseptabel dat harren pasjinten oan sûnensrisiko's bleatsteld binne op 1 en 2 oktober ferline jier. Doe wie der in grutte kalamiteit by de REC, de reststoffe-enerzjysintrale, en is der folle mear as de jiernoarm oan dioksine útstjitten.

De húsdokters, ferloskundigen, apotekers en fysioterapeuten freegje it kolleezje fan boargemaster en wethâlders yn in brief om dit foar te kommen. Benammen ek omdat Omrin de kalamiteit sels net melden hat.

"Wij vinden dit zeer ernstig en vragen ons af hoe dit in de periode is geweest voor de continue meting in de pijp en hoe dit in de toekomst gewaarborgd gaat worden. Wij vinden het onacceptabel dat onze patiënten aan dergelijke gezondheidsrisico's worden blootgesteld door een bedrijf dat kennelijk zijn eigen normen hanteert en waarbij de controle te wensen overlaat", sa skriuwe de húsdokters.
 

Hjirûnder de folsleine brief fan de húsdokters:

Harlingen, 5 februari 2016

Aan het College van burgemeester en wethouders en alle raadsleden van de gemeente Harlingen

Geacht College en geachte raadsleden,

Wij delen een gezamenlijk belang, namelijk de gezondheid van de inwoners van de gemeente Harlingen. U heeft daarvoor uw politieke en bestuurlijke expertise, wij onze (para-)medische expertise. Beiden willen we gezondheid bevorderen en gezondheid risico’s voorkomen dan wel minimaliseren. De burger mag ervan uitgaan dat we hiervoor ons uiterste best doen.

Wij zijn, als (para-)medische beroepsgroep, erg verontrust geraakt na de berichtgeving rond het incident met de afvaloven. Er heeft zich daar een serieuze calamiteit voorgedaan begin oktober 2015. Daarbij heeft het calamiteitenplan niet gefunctioneerd. Dit is ook niet door het bedrijf gemeld als calamiteit, wat Omrin later ook heeft erkend. Wij vinden dit zeer ernstig en vragen ons af hoe dit in de periode is geweest voor de continue meting in de pijp en hoe dit in de toekomst gewaarborgd gaat worden. Wij vinden het onacceptabel dat onze patiënten aan dergelijke gezondheidsrisico’s worden blootgesteld door een bedrijf dat kennelijk zijn eigen normen hanteert en waarbij de controle te wensen overlaat.

Wij nodigen u uit om samen met ons op te trekken en hierover na te denken, zodat dergelijke gezondheidsrisico’s nooit meer kunnen voorkomen.

Huisartsen Harlingen:

C.G.H. Blok, F.G. van Gemert, I. Hische, M. Houtman, J.W. Huisman, R. Ingwersen, E. Rodenberg
R. Sytema , M.T. Treub, T.W. Wesselius
Verloskundigen Harlingen:
S. van der Poel, S. von Kospoth, M. Haverkamp
Apothekers Harlingen:
A.Bouma, J. Bracht Waker, J. Hoekstra-Bakker, E. de Boer
Fysiotherapie Harlingen
Fysiotherapie Rozengracht, Fysiotherapie Integra, Fysio Harlingen
Huisartsen Franeker:
F. Heeres, T. Polman, A.E. . Dam, J. de Haan,
Huisartsen Tzummarum:
R. Hardijzer en C. Rolf, huisarts
Huisartsen Sexbierum
J.M. Hoexum en M.P. de Weerd

(Advertinsje)
(Advertinsje)