Te min besunigings Wetterskip

08 mrt 2010 - 22:25
In soad gemalen ha achterstallich ûnderhâld

Om de stiging fan de wetterskipslêsten te beheinen moatte der stevige keuzes makke wurde. Dat betsjut dat of de wetterskipslêsten omheech moatte of dat der oare wizen fûn wurde om jild te besparjen. It Wetterskip moat sa'n 10 miljoen euro besparje mar dat is hast net te dwaan seit it deistich bestjoer. Dat docht bliken út ûndersiken fan de amtners.

It Wetterskip krijt der in soad taken by fan gemeenten en it Ryk mar krijt derfoar kwalik ekstra jild.

Trefwurden: 
argyf
(Advertinsje)
(Advertinsje)