'Frysk en Nederlânsk by ramp'

23 des 2009 - 14:46
Gerrit Ybema

Omrop Fryslân moat by rampen en kalamiteiten net oerskeakelje nei de Nederlânske taal. It is goed om sawol Frysk as Nederlânsk te brûken. Dat die de Omrop ek by de ramp by it fabryk yn Dronryp. Dat fynt it Konsultatyf Orgaan foar it Europeesk Hânfest foar Regionale of Minderheidstalen.

Minister Plasterk hie yn in keamerdebat oanjûn dat Omrop Fryslân by in ramp inkeld yn it Nederlânsk útstjoere moat. It advysorgaan hat de minister in brief skreaun.

Trefwurden: 
argyf
(Advertinsje)
(Advertinsje)