Ofspraken nedich oer huzebou

10 sep 2009 - 11:28
Nij ôfspraken noadich foar huzebou yn provinsje

De moatte nije ôfspraken komme oer de wenteproduksje tusken Ljouwert en de plattelânsgemeenten dêr om hinne. Om Ljouwert groeie te litten binne de gemeenten yn it stedsgewest Ljouwert beheind yn hoefolle en wat se bouwe.

Mar om de krimp op it plattelân tsjin te gean binne der nije ôfspraken noadich. Dat fynt Alex Bonnema fan wenningboukoöperaasje Welkom-Nieuw Wonen. Ek op oare plakken yn Fryslân soene nije ôfspraken tusken stêd en plattelân noadich wêze.

Trefwurden: 
argyf
(Advertinsje)
(Advertinsje)