Doarpswurk ropt op ta ferset

25 maaie 2009 - 18:10
Doarpswurk ropt op ta ferset tsjin de besunigingsplannen

Doarpswurk hat alle gemeenten oproppen om yn ferset te kommen tsjin de besunigingsplannen fan de provinsje. Doarpswurk rjochtet him op it yn stân hâlden en stimulearjen fan de sosjale gearhing en de leefberheid fan it Fryske plattelân. En dat is no krekt wêr't de provinsje op besunigje wol.

Sa wolle se de subsydzjes foar ferbou en nijbou fan doarpshuzen en de leefberheids-budzjetten troch de helte dwaan. Provinsjale Steaten prate op 24 juny oer de foarstellen.

Trefwurden: 
argyf
(Advertinsje)
(Advertinsje)