Tredde en fjirde list keatsen

31 maaie 2004 - 00:00
Foto: Omrop Fryslân

Op de tredde list steane de folgjende partoeren: Huzum, Boazum, Hallum, Britsum, Wytmarsum, Wageningen, Makkum, Drachten, Berltsum, Grou, Boalsert, Reduzum, Arum, Dronryp, Menaam, Goutum, Bitgum, Frjentsjer, Minnertsgea en Goaïngea.

Troch nei de fjirde list: Huzum, Makkum, Berltsum, Dronryp, Hallum, Reduzum, Wytmarsum, Minnertsgea, Goutum en Frjentsjer.

Trefwurden: 
argyf
(Advertinsje)
(Advertinsje)