Omrop TIP: Fryslân 4045 | Wat de oarloch mei ús die, diel 4

02 maaie 2015 - 08:00

Nei oanlieding fan 70 jier befrijing begjint Fryslân DOK snein mei de histoaryske dokumintêresearje ‘Fryslân 4045 | Wat de oarloch mei ús die’. Yn fiif dielen wurdt in yngeand byld sketst fan de oarlochsjierren yn Fryslân. In soad minsken drage de gefolgen fan dy tsjustere perioade noch altyd mei harren mei. Oan de tv-searje is de webside www.Fryslan4045.nl keppele, mei alderhande achtergrûnynformaasje oer de tema’s dy’t yn de dokumintêres sintraal steane.

Yn dizze fjirde ôflevering stiet it tema ‘Fryslân as feilige haven’ sintraal. Troch ferskate evakuaasjestreamen groeide de befolking yn Fryslân mei sawat 60.000 oant 80.000 minsken yn 1945. Yn Fryslân DOK wurdt foar it earst dúdlik dat der safolle minsken opfongen binne yn de provinsje.

Doe’t de Twadde Wrâldoarloch foardere en de frontliny nei it noarden opskode, waard Fryslân foar hieltyd mear minsken in feilige haven, op harren flecht foar it oarlochsgeweld. Der wurdt rûsd dat 20.000 ynwenners fan it suden yn krapoan ien moanne tiid op transport nei Fryslân setten waarden. Sa ek de famylje Cuypers út Roermond, dy’t mei tolve minsken in feilich ûnderkommen yn Easterlittens krige. Ferskate famyljes út it doarp hawwe noch hieltyd in waarme freonskip mei de Limboargers.

Fierder it ferhaal fan Elli Slier-Katz dy’t as Joadsk famke út Amsterdam flechte en yn de streek tusken Ychten, Ychtenbrêge en Eastersee bedarre. Fanwege it lânskip én de oanfierrûte oer de Iselmar nei De Lemmer binne dêr in opfallend soad ûnderdûkers telâne kommen. Oan bod komt ek Sjoerd Wiersma, dy’t op souder in unyk argyf fan syn pake fûn. Dy fersetsheld beskreau it ferhaal fan sawat 450 Joadske ûnderdûkers dy’t hy mei syn fersetsorganisaasje yn it súdwesten fan Fryslân opfongen hat. It ferhaal is Fryslâns eigen ‘Schindler’s list’.

It fjirde diel fan ‘Fryslân 4045 | Wat de oarloch mei ús die’ is sneon om 15:30 oere en snein om 12:25 oere te sjen op NPO 2. En snein op Omrop Fryslân Televyzje nei Hjoed.

Of besjoch it programma no al hjirûnder.

(Advertinsje)
(Advertinsje)