Utslach ferkiezings Wetterskip Fryslân

19 mrt 2015 - 08:34

Water Natuurlijk en CDA wurde mei trije sitten de grutste partijen yn it bestjoer fan it Wetterskip Fryslân. Dat is tongersdeitemoarn bekend makke. De opkomst wie mei 50,1 prosint de heechste fan Nederlân. De PvdA en Lagere Lasten Burger ferlieze beide in sit en geanne nei 2 sitten. FNP, VVD en ChristenUnie krije 2 sitten. Bedrijf, Boer en Burger giet fan 2 nei 1 sit. De Partij van de Dieren komt mei ien sit yn it bestjoer. De partij 50-Plus hat it net helle. Neist dizze sitten wurdt der ek noch in oantal fêste sitten ferdield.

(advertinsje)
(advertinsje)