Marten Speerstra foardroegen foar wetterskipsbestjoer

10 nov 2014 - 15:34
Underwetterdrone (argyffoto)

It CDA hat Marten Speerstra fan De Lemmer foardroegen as lid fan it algemien bestjoer fan Wetterskip Fryslân. Speerstra wie earder dosint biology, riedslid yn Lemsterlân en bestjoerslid by it eardere wetterskip Boarn en Klif. De Lemster moat Piet Kuipers opfolgje en krijt in sit yn de kommisje Wettersysteembehear en Finânsjes.

Op 18 novimber wurdt der stimd oer de foardracht fan Speerstra.

(advertinsje)
(advertinsje)