Moaie lotting PC-favoriten

28 jul 2014 - 18:46

Yn de Koornbeurs yn Frjentsjer is moandeitejûn de tradisjonele lotting dien foar de 161e PC-keatspartij foar woansdei. De PC giet dit jier oer op saneamde stjoerde lotting. Dat betsjut dat de earste twa partoeren fan de ranking net al yn de earste omloop elkoar treffe. It giet dan om it partoer fan Martijn Olijnsma en dat fan Tjisse Steenstra. Ferline jier wûn it partoer fan Johan van der Meulen, Renze Hiemstra en Hylke Bruinsma de PC.

De lotting:

01. Johan van der Meulen, Renze Hiemstra en Hylke Bruinsma
02. Haye Jan Nicolay, René Anema en Jan Schurer
03. Jelte-Pieter Dijkstra, Hendrik Jan van der Velde en Sjoerd de Jong
04. Gosse Beeksma, Bauke Dijkstra en Rudolf Soepboer
05. Hendrik Tolsma, Allard Hoekstra en Thomas van Zuiden
06. Jan Dirk de Groot, Dylan Drent en Hans Wassenaar
07. Martijn Olijnsma, Marten Feenstra en Pier Piersma
08. Dirk-Yde Sjaarda, Erik Haitsma en Siebe Greidanus
09. Enno Kingma, Pieter Jan Plat en Jouke Bosje
10. Feiko Broersma, Sip Jaap Bos en Jelte Visser
11. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Daniël Iseger
12. Pieter van Althuis, Jacob Klaas Haitsma en Patrick Scheepstra
13. Michiel Scheepvaart, Tjerck Karsten en Erwin Zijlstra
14. Bauke Triemstra, Alle Jan Anema en Hendrik Kootstra
15. Johannes van der Veen, Hyltje Bosma en Steven de Bruin
16. Tjisse Steenstra, Herman Sprik en Cornelis Terpstra

Diel dit berjocht op:
(advertinsje)