Undernimmend Noardwest-kafee

30 jun 2014 - 18:03

It jild fan Plattelânsprojekten is op, mar de plannen bin der noch wol. Dêrom wurdt op kreative wize sjoen hoe't beliedsmakkers en ûndernimmers út de streek inoar helpe en motivearje kinne, sûnder dat it jild kostet.

Foarbyld fan sa'n kreatyf plan is it saneamde Noardwest-kafee, dat organisearre wurdt yn Dronryp. Eventuele plannen en ideeën dy't wol jild kostje, kinne noch meinaam wurde yn in nije oanfraach foar LEADER, it Europeeske subsydzjeprogramma foar regionale ûntwikkeling.

(advertinsje)
(advertinsje)