Skinkingsdrokte by notarissen

06 jan 2014 - 17:08

Notarissen hawwe it drok mei it wizigjen fan testaminten. Sûnt oktober ferline jier kinne minsken oant in ton belestingfrij skinke. It bedrach moat dan wol bestege wurde oan in eigen wenning of hypoteekskuld. De nije regel sil noch oant de ein fan it jier jilde.

De regel is net allinnich foar famylje, mar ek foar oaren ornearre.

(advertinsje)
(advertinsje)