App foar beskerming nêsten

22 okt 2013 - 07:57

Ekstra beskerming foar greidefûgels, mei help fan in smartphone. It liket wat nuver, in appke dat in fûgel beskermje kin, mar it is echt wier. Oan de hân fan in spesjale app kinne boeren op de tillefoan sjen wêr't de nêsten lizze. Se wurde ek warskôge as se yn de buert komme fan in nêst. De gegevens wurde ûnder oaren ynfierd troch de neisoargers. Lânskipsbehear wol hjirmei ynspylje op de moderne techniken.

(Advertinsje)
(Advertinsje)