IIsklups Grou ûnderskieden

28 jan 2012 - 16:41

De beide iisklups yn Grou binne sneon keninklik ûnderskieden. Sawol IJsclub Grouw as iisklup Foar It Jonge Folkje krigen in earepenning út hannen fan loko-boargemaster Marian Jager-Wöltgens. De penningen binne útrikt op in jubileumfeest dat de iisklups organissearren. IJsclub Grouw bestiet dit jier 150 jier en iisklup Foar It Jonge Folkje 100 jier. Hoewol't beide iisklups in soad gearwurkje, wolle se net fusearje.

De organisaasjes tinke dat der dan minder omtinken wêze sil foar de jongerein. Boppedat is de ferwachting dat der minder frijwilligers te finen binne as de klups de lapen gearsmite.

(Advertinsje)
(Advertinsje)