Froonackerdyk wurdt feiliger

23 mrt 2013 - 14:31

De provinsjale dyk tusken Frjentsjer en Dearsum wurdt noch dit jier opknapt. De ôfrûne jierren hawwe op de Froonackerdyk in soad ûngelokken west. Derby binne ferskate minsken dea rekke.

Doarpsbelangen en de gemeente hawwe it ôfrûne jier by de provinsje oantrune op maatregels en dy komme der no. De kommende twa jier sille fiif krúspunten feiliger makke wurde en kriget de dyk in nije asfaltlaach.

Froonackerdyk, dat is de

(advertinsje)
(advertinsje)