Kjeld jaget skries fuort

11 mrt 2013 - 21:12

Skriezen meitsje harren út 'e fuotten troch it kâlde winterwaar. Dat tinkt ûndersiker Jos Hooijmeijer fan Koudum. It is op 't heden te kâld foar de skries.

Undersikers fan de Ryksuniversiteit Grins folgje skriezen op dit stuit mei help fan in stjoerderke. De ûndersikers binne benijd wat de fûgels dogge as se foar in tuskenstop yn Spanje oankomme.

Trefwurden: 
stjoerder skries
(Advertinsje)
(Advertinsje)