Passyspul op strjitte Boalsert

16 feb 2013 - 11:43

Boalsert wurdt takom jier mei peaske it toaniel fan in grutte iepenloftspulútfiering fan De Passy. In prosesje fan sjongende, dûnsjende en toanielspyljende jongerein lûkt dan troch de strjitten fan de stêd. Hichtepunten op de rûte binne it Julianapark en de Broeretsjerke. Mar dy jongerein moat earst noch wol fûn wurde en dêrom is op 3 maart in earste audysjeronde.

Passie voor Bolsward is betocht om jongerein posityf foar it fuotljocht bringen.

(Advertinsje)
(Advertinsje)