Oare opset nijjiersresepsje

13 des 2012 - 14:41
organisaasje nijjiersfeest Frjentsjer

De gemeente Frentsjerteradiel organisearret syn tradisjonele nijjiersresepsje begjin jannewaris net allinne, mar mei noch twa partijen. It giet om de Commerciële Club Noordwest-Friesland en de hoareka yn Frjentsjer. De gemeente en de hoareka hiene beide plannen foar in grutte nijjiersresepsje, mar it like har net handich om dat achter elkoar oan te dwaan. Nei oerlis waard besletten om it feest troch trije partijen organisearje te litten, sadat it in breed droegen karakter krijt. It feest is op ien jannewaris yn de Koornbeurs yn Frjentsjer.

(Advertinsje)
(Advertinsje)