Fryske tradysjes as erfguod

03 sep 2012 - 15:59
Aaisiker mei pols yn it lân - Foto: Omrop Fryslân

Fierljeppen en ljipaaisykjen komme mooglik op de list foar ymmaterieel kultureel erfguod. It Hylper erfguod is al oan dwaande op dy list te kommen. Steatssekretaris Halbe Zijlstra hat snein it startskot jûn foar de list. Dat wie op it blommenkorso yn Zundert.

Tradyzjes en rituelen krije mei de list ymmaterieel erfguod erkenning en dêrmei ek beskerming. In seleksjekommisje bepaalt wat opnaam wurdt op de list.

(Advertinsje)
(Advertinsje)