De toan fan Jan Koops: "Duvelse dilemma’"

28 okt 2021 - 10:41

"Bi'jkotten hewwe een ni'je passekonfereensie over maotriegels om et veerder uutbreiden van Corona veur te kommen. In alderhaande praotpregrammes wodt bried uutmeten wat de regering doen moeten zol om de an te kundigen beparkings zo eerlik meugelik te verdielen.

Now al wodden de verschillende opties daorbi'j deur de iene mit hoera ontvongen mar deur de aandere ofbraand. Et is mar krekt bi'j welke groep aj' zels heuren; dát bepaolt deurgaons welke maotriegels aj' graeg deurvoeren willen zollen.

De andacht gaot daorbi'j veural uut naor et onderscheid tussen al of niet vaccineerden. De redenaosie is dan dat meensken die heur niet vaccineren laoten daorbi'j bewust et risiko nemen van ziek te wodden. Zi'j zollen gien veurrang meer kriegen moeten in et ziekenhuus; of strengere maotriegels zollen veural die niet-vaccineerden treffen moeten; et is ja 'eigen schuld -dikke bult'.

Ommes zi'j belanen now op ziekenhuusbedden daor eins de meensken liggen moeten zollen die al anderhalf jaor waachten op die neudzaekelike behaandeling van kaanker, et hatte, de lever en al die aandere kwaolen daor meensken now vusen te lange mit ommelopen moeten, omreden de coronapatienten veurrang kriegen.

Mar, awwe zo redeneren, dan is et aende te zuke. Want as die corona bi'j een niet-vaccineerde een kwestie is van 'eigen schuld dikke bult', dan moej' ok kieken naor aandere bewuste keuzes die meensken maekt hebben. Iene die rookt het, krigt die veur zien behaandeling tegen kaanker veurrang op een coronapatient die et virus van een aandere overdreugen kregen het?

Aj' vusen te vaeke en vusen te diepe in et glassien keken hebben, gaoj' dan veur een levertransplantaosie veur op een niet-vaccineerde coronapatient die nooit rookt of dronken het? Aj' suker hebben omreden ie hiel verkeerde leef- en eetgewoonten had hebben, gaoj' dan veur op die man of vrouw die altied hiel gezond leeft het, nooit rookt, gien alkohol dronken, mar die in de karke naost iene zeten het die vaccineerd was, mar tóch et coronavirus bi'j heur hadde?

Oons stelsel is baseerd op et solidariteitsbeginsel en dat is niet verkeerd, donkt mi'j. Mar daor staot tegenover dat d'r ok verzekerings binnen die kotting geven aj' niet roken of drinken. Dan zoj' dus ok zeggen kunnen dat een ziekte as gevolg van verkeerd leven ók een kwestie wezen kan van eigen schuld dikke bult, krekliek as et corona kriegen aj' niet vaccineerd binnen.

Tussendeur: mi'j donkt dat et niet verkeerd wezen zol as al op de schoelen begonnen wodt mit et anleren van gezonde leefriegels en dat daorbi'j ok de eigen veraantwoordelikhied mitneumen wodt. Waoromme zollen wi'j allemaole mitbetaelen moeten an de behaandeling in et ziekenhuus van een zeuventienjaorige coma-zoeper die op ien aovend een krat bier leegdronk of een flesse wodka?

Mar goed, corona. D'r bin al geluden dat de meensken die vaccineerd binnen heur minder veurzichtig gedregen omreden ze niet of in elk geval minder slim ziek wodden zullen van corona. Die meensken, die vaccineerd binnen, zollen de leste tied een belangrieke faktor wezen bi'j et deurgeven van et virus, omreden ze vaeke niet iensen vernemen dat ze corona bi'j heur hebben. Moeten die vaccineerden dan mar strenger konterleerd wodden, en zollen die heurzels toch ok mar testen laoten moeten?

Dan bin d'r ok die et niet hebben willen over beparkende maotriegels omreden et allemaole de schuld van de overhied is; die het jaoren leden besleuten bepaolde streekziekenhuzen te sluten en flink te bezunigen op et tal IC-bedden.

Mar de regering is meerstentieds, en zeker de oflopen jaoren, een kluppien meensken dat uutaendelik deur de meerderhied van de kiezers daor kommen is en in elk geval deur de hiele Twiede Kaemer konterleerd wodt. Ie zollen et, mit een inzonnen stok in dagblad Trouw, ok zo zeggen kunnen: de overhied, dat biwwe zels.

Veur alle dudelikhied: nao lang wikken en wegen heb ik keurig mien twie prikken neumen. En a'k oproepen wodde veur de dadde, de boosterprik, dan kom ik zo et now liekt - ok opdaegen. Mar ik bin niet zo van et ofbranen van meensken die een aandere keuze maekt hebben. Of dat now om medische redenen is of omreden ze bepaolde principes hebben, aangst hebben of wat dan ok: ik perbere mi'j in te leven in die aanderen, hoe muuilik dat bi'jtieden ok wezen kan.

Minder mitleven en inleven kan ik mit meensken die tegen binnen om mar argens tegen te wezen; meensken die heur ofzetten tegen alles dat de overhied besluut, meensken die wantrouwend binnen tegen álles behalven tegen de ienziedige infermaosie daor ze heur eigen miening op baseren.

Laowe, ok nao de passekonfereensie, in dit machtig mooie laand mekeer niet de kaaste uutvegen, mar perberen rekinge mit mekeer te holen en aanderen wat te respekteren."

Trefwurden: 
De Toan fan Jan Koops
(Advertinsje)
(Advertinsje)