HEA! De bruorren Douwes: snein is rêstdei

28 sep 2021 - 14:00

Op sneins ha Foppe en Rindert Douwes in rêstdei. Alteast, se geane dan wol te melken, mar dat is ûntspanning. In blokje autoride dogge se ek wol op snein, mar seker net tegearre. En fêste prik is gebak foar heal jild yn 'huize Douwes' yn Brantgum. Dan wurdt de wike noch efkes trochnommen.

HEA! De bruorren Douwes diel 4

(Advertinsje)
(Advertinsje)