Risikonivo foar coronafirus yn Fryslân omleech nei 'zorgelijk'

11 aug 2021 - 16:59

Trochdat it tal positive tests en it tal sikehûsopnames ôfnimme, kin yn tolve regio's fan Nederlân it risikonivo foar it coronafirus omleech. Foar Fryslân jildt dêrom dat it risikonivo fan 'ernstig' nei 'zorgelijk' giet.

Foto: Shutterstock.com (Horth Rasur)

De oerheid hat de status fan de 25 feilichheidsregio's woansdei wer fêststeld. Mei Fryslân geane ek IJsselland, Gelderland-Midden en Noord-Holland fan 'ernstig' nei 'zorgelijk'.

Grinslân giet mei Gooi en Vechtstreek yn ien klap twa stappen nei ûnderen. Se stiene beide sûnt 13 july op it heechste nivo, 'zeer ernstig', mar ha no de status 'zorgelijk'.

De risikonivo's fan leech nei heech:

  1. Waakzaam De situaasje is ûnder kontrôle te hâlden. It oantal nije besmettingen is leech en/of de druk op de soarch falt ta.
  2. Zorgelijk De situaasje is lestich ûnder kontrôle te hâlden. Der binne in protte nije besmettingen, en/of de druk op de soarch is grut.
  3. Ernstig De situaasje is min. Der binne in protte nije besmettingen en/of de druk op de soarch is hiel grut.
  4. Zeer ernstig De situaasje is tige min. Der binne ekstreem folle nije besmettingen en/of de druk op de soarch is ekstreem grut.

Boarne: coronadashboard.rijksoverheid.nl

Twente, Utrecht, Zaanstreek-Waterland, Kennemerland, Hollands Midden en Brabant-Zuidoost sakje fan 'zeer ernstig' nei 'ernstig'.

Limburg-Noord is de iennige regio dy't omheech giet, fan 'ernstig' nei 'zeer ernstig'.

(Advertinsje)
(Advertinsje)