De toan fan Jan Koops: "Wen d'r mar an"

29 jul 2021 - 10:10

"Aj' de reklame geleuven moeten dan zoj' haost daenken dat et leven maekber is. En dan is et een tegenvaller as dat niet zo bliekt te wezen.

Zundag zee een deskundige daoromme veur de wissigheid mar even dat Frieslaand et RS-virus niet ontkommen zol. Ik vun et een wat vremde uutspraoke.

Vanzels ontkomt ok oonze perveensie niet an et virus dat mit naeme bi'j kiender veurkomt en veur preblemen mit de aosemhaeling zorgt. Hoe zollen wi'j et ok ontkommen kunnen?

Wi'j leven toch in eupen verbiening mit de rest van de wereld?

Lessend is d'r ok al es een stek plaetst bi'j et Drents-Friese Woold om wolven te keren. Mar krekliek as bi'j et RS-virus zal ok dat stek d'r niet veur zorgen dat in de Stellingwarven - of veerder Frieslaand in - gien wolven kommen zullen.

Awwe zien hoe vlogge as et coronavirus uut China ok in Nederlaand én Frieslaand huusholen het, hoe zowwe dan daenken kunnen dawwe zoksoorte van zaeken buten oons gebied holen kunnen? Etzelde gelt veur aandere zaeken.

Nao de anslag op Peter R. de Vries reupen een peer ministers mit poeha dat ze et gespuis die dit op heur geweten hadde, hielemaole uutbanen zollen en dat daor alle middels op inzet wodden. Advekaot Spong zee daorop votdaolik al in een praotpregramme dat dit onzinuutspraoken weren. Beter zol et neffens him wezen dat de regering oons eerlik veurhoolt dawwe leren leven moeten mit dit soorte van terrorisme. "Wen d'r mar an", dat was eins zien bosschop.

Inlichtingendiensten kun nóg zo goed wezen en hiele goeie internationaole kontakten hebben, as d'r iene gek is die wat uutvreten wil, dan wodt et hiel muuilik om daor op 'e tied aachter te kommen om et veur te wezen.

Hoe had Volkert van der Graaf tegenholen wodden moeten doe hi'j Pim Fortuyn vermoordde? En Mohammed Bouyeri die onderwegens was en stik Theo van Gogh dood? Hoe zol de recherche of een inlichtingendienst disse lui op et spoor kommen moeten? Nee, honderd percent veurkommen dat kan niet. We kun et leven niet naor oonze haand zetten. Mar dan moej' ok niet zeggen daj' dat doen zullen.

Mar om now te zeggen: Wen d'r mar an? Nee, an zokke dingen wil ik niet wennen, nooit!!

Alle keren dat zoks gebeurt wil ik weer van 't stok raeken; wil ik kwaod wodden. Want dawwe et niet hielemaole uutbanen kunnen, dat wil nog niet zeggen, dat meensken daoromme mar hun gang gaon kunnen moeten.

Trouwens, ok in de sport wodt hieltied meer van maekberhied uutgaon. Veur de Olympische Speulen begon was al berekend hoevule medailles Nederlaand haelen zol in Tokio, verdield over goold, zulver en broons. Wi'j zollen in et klassement op et vuufde plak kommen.

Mar al nao een dag of drieje weren d'r al een peer 'honderd percent' medailles niet binnensleept. Ienvooldigweg omreden et leven now ien keer niet maekber is. Ok niet in de sport. Ie kun nog zo goed trainen, een perfekte veurbereiding hebben, alle wetenschoppelike toeters en bellen uut de kaaste haelen, mar de meenskelike faktor kuj' in die berekenings gien peil op trekken.

Kiek, et gemengde team van de haandboogschutters nemt toch mar onverwaacht zulver mit naor huus, dat zokke veurspellings bin dan wel wetenschoppelik onderbouwd mar de wetenschop hoolt gien reken en kán ok gien reken holen - mit meenskelik haandelen of mit toevallige omstanigheden.

Daenken dawwe alle terrorisme veur wezen kunnen en dawwe et leven maeken kunnen zo et oons goed toeliekt, en dat sportuutslaggen veurspeld wodden kunnen, nee, dat moewe uut oons heufd zetten.

Wen d'r mar an!"

Trefwurden: 
De Toan fan Jan Koops
(Advertinsje)
(Advertinsje)