HEA! Museum de Veteraan

23 mrt 2021 - 14:24

Hy wurket altyd noch as autospuiter, mar as it oan him leit, dan soe er leaver alle dagen tusken syn brommers, motoaren en oldtimers sitte. Jelle van Keimpema fan Mitselwier is sljocht fan alles wat stjonkt, leven makket en dêr't reek út komt, "want it is syn libben". Jelle syn kolleksje, dy't ek yn 'e hûs stiet, is eins in museum. Museum de Veteraan is der foar elkenien dy't fan motors en in moai ferhaal hâldt.

HEA! Museum de Veteraan

(Advertinsje)
(Advertinsje)