Nij fers fan de Dichter fan Fryslân: Spegel

28 jan 2021 - 07:00

Dichter fan Fryslân Nyk de Vries syn nije gedicht 'Spegel' foarmet de ôftraap fan it projekt 'Wjerspegelje' wêrby't koarte gedichten plakt wurde op spegels yn de hoareka fan Ljouwert. Koarte literêre teksten fan 20 sekonden dy'tst lêze kinst by it waskjen fan de hannen. It is it njoggende gedicht fan de Dichter fan Fryslân. De oersetting nei it Nederlânsk is fan de dichter sels.

Spegel


dêr stean ik wer
mei de hannen ûnder de kraan

inkeld in pear tellen duorret it
en toch far ik samar in ein hjirwei

wylst rûnom de wrâld raast en rabbet
en ús sa't it skynt tsjinoer inoar set

lit ik graach it seil even sakje
om my yn 'e lijte
oan dyn eachwink

oer te jaan

Foto: Omrop Fryslân

It projekt 'Wjerspegelje' is in gearwurking tusken Merk Fryslân, Ljouwert City of Literature en ferskate dichters.

It projekt 'Dichter fan Fryslân' is in inisjatyf fan de provinsje Fryslân. It wurdt útfierd troch de Afûk. Mei de beneaming fan de Dichter fan Fryslân wol de provinsje by in breder publyk omtinken freegje foar de keunstfoarm poëzy. Mear ynformaasje oer de Dichter fan Fryslân is te finen op de webside dichterfanfryslan.nl.

(Advertinsje)
(Advertinsje)