Boargemaster Buma neamt opskuor yn it lân "totaal onacceptabel"

26 jan 2021 - 16:30

Der binne moandei sa'n 15 boeten útdield oan minsken yn Ljouwert, fanwegen it oertrêdzjen fan de jûnsklok of de coronamaatregels. Der jilde in needferoardering en der ried in soad plysje om, omdat guon minsken út wêze soene op opskuor. "Helaas moesten we alert zijn omdat we informatie hadden dat een aantal mensen met andere bedoelingen de straat op wilde," seit boargemaster Sybrand Buma.

Buma oer need

It kaam lykwols net ta grutte opskuor, sa't yn oare stêden wol it gefal wie. "Veruit het grootste deel van de Leeuwarders is thuis geweest en heeft de avondklok nageleefd. Maar toch was het nodig, omdat we in de loop van de dag steeds serieuzere aanwijzingen kregen dat mensen zich wilden verzamen om te rellen. Dat moest worden voorkomen," leit Buma út.

De boargemaster tinkt net dat it rap opnij barre sil. "Gelukkig hebben we nu geen nieuwe aanwijzingen. Ik denk dat wel duidelijk is gemaakt dat wie op straat wil, de politie tegenkomt en een boete krijgt. Ik heb goede hoop dat de Leeuwarders weten dat we samen deze crisis te lijf kunnen gaan door 's avonds thuis te blijven. En als het wel weer dreigt, doe ik hetzelfde. Noodverordening, zorgen dat de politie klaar staat. Want het is niet de bedoeling dat we rellend de straat op gaan."

"Totaal onacceptabel"

Buma hat gjin goed wurd oer foar de oproerkraaiers dy't yn oare stêden fan it lân grutte fernielingen oanrjochte hawwe. "Het gaat om mensen die maar één ding willen: rellen. We hebben hier ook demonstraties gehad van een aantal tientallen mensen die tegen de maatregelen zijn. Dat gebeurt. Maar deze groep heeft maar één doel: dingen vernielen, dingen kapotmaken en vechten met de politie. Dat is totaal onacceptabel."

It giet mar om in lytse groep minsken, seit Buma mei klam. "De politie handhaaft namens de andere 99 procent de orde. Deze mensen moeten vooral bij zichzelf te rade gaan. Ook zij zitten in deze crisis, ook zij zien om zich heen overvolle ziekenhuizen en mensen die het niet redden. Het is vooral aan de mensen zelf om te beseffen dat dit een grens is die je niet over kunt gaan."

'Nimmen hat dit betocht'

It meastepart fan de minsken wit echt wol wêr't wy mei te krijen hawwe op dit stuit, fertelt Buma. Nammentlik: "Een crisis die door geen Nederlander is verzonnen. Die niet door de overheid is verzonnen, die niet door de gemeente is verzonnen. Een virus wat rondwaart en waardoor mensen overlijden en de ziekenhuizen vol zitten. Hoe zwaar het ook is, we moeten er samen doorheen. Een kleine groep begrijpt het niet. Een deel daarvan relt niet, daar kun je nog de discussie mee aan gaan. En een nog kleinere groep relt wel en daar verweren wij ons tegen."

Oan de jongelju dy't wol fan doel binne of wiene om rebûlje te meitsjen, hat Buma wol in boadskip: "Denk aan al die mensen die ziek zijn geworden, denk aan de mensen in de ziekenhuizen die vechten voor de levens van anderen. Doe mee en vecht tegen het virus, niet tegen de politie of de mensen in de stad."

(Advertinsje)
(Advertinsje)