Fersefilla: Stilte fine yn in fers

28 nov 2017 - 07:00

Wat foar rol spilet poëzij yn it deistich libben? Yn de searje Fersefilla fertelle ynwenners fan Fryslân oer gedichten dy’t har nei oan it hert lizze.

Diel 18: Tite Keurentjes-Pietersma (1966)), boerinne en âld-beukerliedster út Rutten, fertelt oer it fers 'Hûs fan stilte' fan Tjits Peanstra (1924-2014).

Tekst en byld: Gerbrich van der Meer

Trefwurden: 
LF2018 Finster op Fryslân
(Advertinsje)
(Advertinsje)