Berkoop in vlammen op

02 okt 2017 - 16:39

In dezelfde week waarin LF2018 zijn programmaoverzicht presenteert, laat de bevolking van de gemeente Ooststellingwerf zien wat met het centrale woord mienskip bedoeld wordt. Bijna driehonderd vrijwilligers, acteurs, figuranten, muzikanten en decorbouwers zullen vanaf 4 t/m 8 oktober de spektakelvoorstelling Berkoop vol Vuur voor het voetlicht brengen. Letterlijk, want de scènes, die zich op diverse locaties in en rond het centrum van Oldeberkoop afspelen, worden slechts belicht door fakkels en vuurtonnen. Het dorpscentrum zelf zal totaal verduisterd zijn. Om het publiek zo geheel in de sfeer van het stuk te brengen, dat zich in de 17e en 18e eeuw afspeelt, worden zelfs de straatlantaarns met doeken omwikkeld.

Berkoop vol Vuur is geschreven door Karst Berkenbosch op verzoek van de toneelvereniging Hoek van Zevenwouden, die 150 jaar bestaat. Maar tevens wordt in de voorstelling uitgebreid aandacht besteed aan het 500 jarig bestaan van de gemeente Ooststellingwerf. Zo is de plundering door het leger van Bommen Berend uit Munster in 1673  aanleiding tot een tafereel, waarbij soldaten te voet en te paard hele dorpen letterlijk onder de voet lopen en de huizen in brand steken. Het zijn met name deze scenes die die een extra beroep doen op de decorploeg. Het is immers wel de bedoeling dat een dag na de veldslag alles weer ongeschonden lijkt voor de volgende voorstelling. Coördinator Jan de Vries van de decorploeg wordt bijna emotioneel als hij alle lofuitingen over het fraaie decor aanhoort. Van complimenten in zijn richting wil hij niets weten. “Dit is alleen mogelijk omdat het hele dorp hier achterstaat”, aldus De Vries en hij spreidt zijn beide armen tot een omarmend gebaar. “Het is hartverwarmend om te zien hoe we dit allemaal met elkaar voor elkaar hebben gekregen. Jong en oud, mannen en vrouwen, echt allemaal met elkaar”. Zijn stem trilt en warempel ’t is waar, zijn ogen worden vochtig. “Als de organisatie van Culturele Hoofdstad op zoek is naar mienskip moeten ze maar naar Berkoop komen. Dit is ….., dit is echt Mienskip!

In totaal zal Berkoop vol Vuur vijf keer worden opgevoerd. Elke avond kunnen zo’n 300 toeschouwers  de voorstelling bijwonen. Gezien de inmiddels gestarte voorverkoop verwacht de organisatie volledig uitverkocht te raken. Maar een extra voorstelling zit er niet in. Volgens Berkenbosch is de begroting van 70.000 euro daar niet op berekend. “Dan is het geld finaal op. Bovendien hebben we het hele jaar al zoveel inzet en vrije dagen van alle vrijwilligers gevraagd, daar kan eigenlijk geen dag meer bij”. Hoewel Berkenbosch de voorstelling wel als een opmaat voor LF2018 beschouwt, zat een financiële vergoeding van deze organisatie er niet in. Op de vraag of bij een doorslaand succes, het spektakelstuk volgend jaar een reprise krijgt, wil Berkenbosch nog niet ingaan. Voor decorbouwer Jan de Vries hoeven die extra voorstellingen ook niet zo nodig. “We hebben het met liefde gedaan, maar het heeft wel het uiterste van ons gevraagd. It hat moai west sa!”

Anders dan mogelijk te verwachten valt spreken de spelers in de voorstelling Nederlands en niet de Stellingwerver streektaal. Berkenbosch betreurt dat wel, maar vindt het ook wel passend in de geest van het stuk. “Je moet niet vergeten dat de mensen van rederijkerskamer Hoek van Zevenwouden honderdvijftig jaar geleden de neus nogal in de lucht hadden en zich op het toneel uitsluitend bedienden van de Nederlandse taal.” Aan de andere kant ziet Berkenbosch ook weinig nut om juist deze voorstelling in te zetten voor het behoud van het Stellingwerfs. "Ondanks alle inzet van de Stellingwerver Skrieversronte moeten we constateren dat onze taal doodbloedt. Luister maar op het schoolplein, daar wordt onze taal bijna door geen enkel kind meer gesproken. Maar onze eigen identiteit blijft wel bestaan. Daarvoor hebben we hard genoeg gevochten. Dat blijkt wel uit deze voorstelling.“

Trefwurden: 
LF2018 Finster op Fryslân
(Advertinsje)
(Advertinsje)