Fersefilla: Op in fûgelekskurzje by Fedde Schurer útkomme

25 des 2016 - 07:55

Fryske gedichten binne yn mannich poëzijbondel te finen, mar wat foar rol spylje se yn it deistich libben? Yn Fersefilla fertelle ynwenners fan Fryslân oer gedichten dy't har nei oan it hert lizze.

Diel 6: Albert van der Meulen út Drylts, projektlieder by it Friesland College. It sjen fan de Greidhoeke brocht him yndertiid by it fers 'Kamperfoelje' fan Fedde Schurer (1898-1968).

Tekst en byld: Gerbrich van der Meer

Trefwurden: 
LF2018 Finster op Fryslân
(Advertinsje)
(Advertinsje)