Gevraagd: 3500 vrijwilligers

11 jul 2016 - 07:00

Duizenden vrijwilligers zijn er nodig in 2018. De gemeente wil de evenementen van Culturele Hoofdstad gebruiken om mensen vanuit de Participatiewet de kans te geven werkervaring op te doen. Welzijnsorganisatie Wellzo heeft de regie bij het werven en trainen van de vrijwilligers.

Tekst en video: Sippie Miedema

In het bidbook werd geschat dat er op dertigduizend momenten in 2018 vrijwilligers nodig zijn. Nu al is 1 procent van de Friese bevolking op de een of andere manier betrokken bij Culturele Hoofdstad, vertelde Oeds Westerhof van de organiserende stichting, onlangs op een bijeenkomst van welzijnsorganisaties en gemeenten.

Naast die 6500 actieve Friezen zijn er nog meer mensen nodig. De organisatie hoopt op minimaal 2500 gepensioneerden die hun expertise willen inzetten, maar ook deelname van mensen vanuit de Participatiewet.

Door deze mensen te koppelen, ziet wethouder Sjoerd Feitsma kans om De doelstelling is om minimaal duizend mensen met een uitkering te laten aansluiten. ,,Het zou mooi zijn als 2018 het jaar wordt waarin we mensen structureel in beweging krijgen. Daar hebben we een leven lang plezier van”, aldus Westerhof.

Kosten

Wellzo heeft berekend dat de werving, training van deze mensen tot 2018 1,6 miljoen euro kost. Wellzo hoopt het grootste deel van de kosten vergoed te krijgen uit het Europees Sociaal Fonds, op een bijdrage van gemeenten en is nog twee ton te krijgen van fondsen.

Wethouder Sjoerd Feitsma ziet een schone taak voor de vrijwilligers om de toeristen rond te leiden door de stad. Wijkteams krijgen de taak kandidaten voor te dragen.

Frij Stipers

Marion Scalongne van Wellzo is verantwoordelijk voor het project dat de naam Frij Stipers heeft gekregen. ,,We willen mensen bereiken die nu aan de kant staan, maar wel graag willen meedoen.” Nadat Wellzo de opdracht kreeg is Scalongne met collega’s langs eerdere culturele hoofdsteden gereisd om met collega’s daar te praten over hun ervaringen.

Een belangrijke les is dat het belangrijk is om van die vrijwilligers een hechte groep te maken. ,,De vrijwilligers moeten echt het gevoel krijgen erbij te horen. Er moet een platform voor hen worden gecreëerd om ervaringen te delen. Dat kan door een eigen Facebookpagina waar ze foto’s op kunnen zetten, maar ook door bijvoorbeeld een maandelijkse borrel waar ze andere vrijwilligers kunnen ontmoeten.”

Netwerk

Scalongne is van plan om ook bijeenkomsten te organiseren om de vrijwilligers in contact te laten komen met het bedrijfsleven. Vooral voor de groep die vanuit de Participatiewet voor CH2018 aan de slag gaat is het belangrijk om een netwerk te krijgen.

Weliswaar is de achterliggende gedachte dat de vrijwilligers uiteindelijk weer in het reguliere arbeidsproces terechtkomen, maar Scalongne waakt ervoor valse verwachtingen te scheppen. Een nieuwe baan door de inzet voor CH2018 zal niet voor iedereen zijn weggelegd.

,,Dat is een les die we hebben geleerd van steden als Pilsen en Liverpool. In die laatste plaats is voor elke uitgegeven euro, zes euro verdiend, maar daarna kwam de crisis en de werkloosheid is niet gedaald. We willen mensen niet teleurstellen.”

Ook zonder reguliere baan heeft meedoen een grote meerwaarde: ze ontmoeten nieuwe mensen, krijgen weer een werkritme. ,,Mensen die werkloos thuiszitten, worden onzeker. Of ze nu hoog zijn opgeleid of niet. Dat gebeurt gewoon. Wij willen mensen met Frij Stipers de kans geven te groeien, ook als mens.”

Opleiding

Bij de vrijwilligersacademie krijgen de vrijwilligers een opleiding om hun taak als gastheer of –vrouw, chauffeur of logistiek medewerker in te vullen. Ook komen er mogelijk basiscursussen Engels of Duits. ,,Hoe leuk is het dat je als toerist met een bus aankomt in Leeuwarden en dan welkom wordt geheten in je eigen taal door vrijwilligers die je wegwijs maken in de stad.’’

Veel eisen aan de vrijwilligers stelt Wellzo niet. Maar een voorwaarde is er wel: ,,Mensen moeten gemotiveerd zijn om mee te doen. Een negatieve sfeer verpest het voor anderen.”

Scalongne hoopt dat de vrijwilligersgroep ook na 2018 blijft bestaan, zoals in Pilsen het geval is. ,,Daar waren ze zo enthousiast dat ze bij elkaar zijn gebleven om samen dingen op te pakken en te helpen. Dat zou toch ook een mooie legacy zijn.”

Trefwurden: 
LF2018 Finster op Fryslân
(Advertinsje)
(Advertinsje)