Vijversburg populair als evenementenlocatie

28 apr 2016 - 11:43

Park Vijversburg bij Tytsjerk kreeg geen rol in het bidbook voor Culturele Hoofdstad. Tot spijt van het management. Nu, een paar jaar later, kloppen organisaties van projecten en masse aan bij de villa van het ‘Bos van Ypey’. Of ze -alsje-alsjeblieft- hun evenement in het park mogen houden.

Het was mooi geweest. Vijversburg als een van de hoofdprojecten in het bidbook van Culturele Hoofdstad. De organisatie had zo –gratis en voor niets- een project van zes miljoen euro in de schoot geworpen gekregen. Want dat kostte de uitbreiding en renovatie. ,,Mar de organisaasje hat ús eins wat negearre’’, aldus Audrey Stielstra.

Jammer, want het park had graag meegelift op de publiciteit van Culturele Hoofdstad om meer bezoekers te trekken. ,,En it park paste ek hiel moai yn de tema’s fan it bidbook. Vijversburg is ynternasjonaal. De keunstners dy’t meiwurke hawwe oan ús tún komme oeral wei. It park is ekology, mar ek mienskip. Mei de útwreiding hawwe wy enkêtes hâlden om minsken te fregen wat se misten yn it park: minsken sjogge dit as ús bosk.”

Kunst

Sinds eind jaren jaren negentig worden er jaarlijks tentoonstellingen gehouden. Het zijn geen statige tentoonstellingen, maar kunstwerken om op te klimmen of te klauteren of in te verdwalen. ,,Minsken kinne hjir keunst erfare, ien wurde mei de keunst. Dat makket ús park hiel bysûnder.”

Met de uitbreiding is de kunstinsteek nog verder versterkt. Met de vermaarde Duitse kunstenaar Tobias Rehberger en tuinarchitect Piet Oudolf heeft Vijversburg namen van formaat binnen gehaald. Hun ontwerpen, moeten nog groeien, maar Stielstra vindt ze nu al prachtig, stelt ze tijdens de rondleiding over het nieuwe gedeelte. ,,Dit is in projekt fan ‘e lange adem. Oer fyftich jier kinst sjen hoe’t se it echt bedoeld ha.” Maar ook op korte termijn is het de moeite waard, stelt ze gerust. Nog een paar weken en de bomen zijn weer groen. ,,De natoer stiet op knappen.”

Bezoekers

Met het nieuwe, uitgebreide park hoopt Vijversburg jaarlijks veertig- tot vijftigduizend bezoekers te trekken.

Was het park in het verleden vooral een trekker voor de dorpen rondom Tytsjerk en de bewoners van Leeuwarden (,,Minsken kamen te gean hjir hinne.”). Nu wil Vijversburg ook van buiten de regio bezoekers trekken.

,,De maatskappij is feroare. Wy binne mobyler. Eartiids kamen minsken hjir eltse snein. Mar no fleane se oeral hinne. Minsken út de omkriten komme dus minder faak. Mar dy feroaring biedt ús ek nije kânsen troch rekreanten fan fierderwei hjir hinne te heljen.”

Om dit te bereiken, moet Vijversburg werken aan de naamsbekendheid. ,,It soe sa wêze moatte dat as minsken yn Fryslân komme en freegje wat se hjir dwaan kinne, fuortendaliks sein wurdt: jim moatte nei Vijversburg.”

Met Park Vijversburg als hoofdproject voor Culturele Hoofdstad had het wel snor gezeten met die bekendheid. Maar het lijkt erop ondanks het stroeve begin met de organisatie van 2018 toch een rol krijgt.

Stielstra krijgt geregeld mails en telefoontjes van producten van projecten. Wie of wat er in 2018 op Vijversburg is te zien, blijft nog even de vraag. ,,Wy wolle gjin ratjetoe oan projekten. It moat oanslúte op ús eigen tema.”

125 jaar

Dat thema moet overigens nog worden bedacht. Vijversburg neemt daarvoor nog even de tijd, want 2018 is niet het enige aandachtspunt voor de nieuwe kunsttuin. Ondanks de pech met het dreigend faillissement van de bouwondernemer, hoopt Stielstra de bouw van het paviljoen nog dit jaar af te ronden en volgend jaar bestaat de stichting Op Toutenburg, eigenaar van het park, 125 jaar.  Ook dat is reden voor een feestje. ,,Wy nimme fiif jier om ússels echt op de toeristyske kaart te setten.”

Trefwurden: 
LF2018 Finster op Fryslân
(Advertinsje)
(Advertinsje)