Waar blijft de kerk binnen CH2018?

18 apr 2016 - 21:35

Ooit waren cultuur en kerk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar die tijd ligt ver achter ons. In het bidbook van Culturele Hoofdstad kwam het woord kerk slechts een keer voor. De kerken zorgen nu zelf voor een stukje bezinning in 2018.

De ChristenUnie had een doorslaggevende stem in het laten doorgaan van Culturele Hoofdstad in Leeuwarden. Toch was het eerste bidbook voor Frits Rijpma, fractievoorzitter van de ChristenUnie in Leeuwarden, teleurstellend. De rol van de kerken werd gezien als plek waar de vermoeide toerist zijn benen kon laten rusten.

Misschien heeft het te maken met de tijdgeest. Volgens het recente onderzoek God in Nederland is 58 procent van de bevolking niet gelovig. 82 Procent komt nooit of bijna nooit meer in de kerk. ‘Het Christendom is voor veel mensen een onbekende of exotische wereld geworden geworden’, schrijven de onderzoekers.

Maar toch. De mensen die wel kerkelijk betrokken zijn, vormen levendige ‘mienskippen’. En dat willen ze graag laten zien in 2018.

In de taakgroep Kerk en Stad van de PKN-kerken in Leeuwarden vond Rijpma medestanders. Caroline Doelman is secretaris bij de taakgroep: ,,Er valt veel meer te laten zien dan alleen leeggelopen kerken.”

Met hulp van Lab Leeuwarden is gebroed op een aantal projecten. Uiteindelijk zijn er vijf thema’s bedacht en worden er activiteiten ontplooid rond kunst, muziek, verhalen en samenleven.

Geen dichte deur

Het project Pelgrimage is zo goed als afgerond. Het plan is om een stadswandeling uit te geven bij HCL met daarop de kerken in en rond het centrum.

Het is de bedoeling om de kerken in elk geval elke zaterdagmiddag open te stellen, zodat de bezoekers niet voor de dichte deur komen te staan.

Ook de synagoge is opgenomen in de route en de moskee aan de Noordvliet doet waarschijnlijk ook mee. Het is nog niet zeker of toeristen daar ook naar binnen kunnen. Niet alle gemeenschappen hebben voldoende vrijwilligers en de synagoge viert uiteraard op zaterdag de Sabbat. ,,Mar faaks kinne de tsjerken dy’t net op ien fan ‘e rûtes lizze minsken leverje”, bedenkt Rijpma ter plaatse.

App

De Pelgrimages eindigen bovenop de Oldehove. Rijpma: ,,Dy toer is net allinnich fan Cambuur. Ek de Aldehou is tsjerklik erfguod.”

Via een app kunnen bezoekers kijken of de kerken geopend zijn en welke activiteiten er worden gehouden. De app zal gebouwd worden door een groep studenten.

,,Zo’n boekje is een statisch geval, maar het is natuurlijk niet leuk als mensen ergens naar toe wandelen, en dan pas ontdekken dat de kerk dicht is wegens een bruiloft of begrafenis.”

Tjitske Hiemstra, predikante van de Doopsgezinde Gemeente, kwam met het plan om overdenkingsteksten en gedichten in het boekje op te nemen.

Crowdfundactie

De taakgroep krijgt geen subsidie voor het project, maar hoopt de kosten deels te kunnen dekken met de verkoop van de stadswandelgidsen. Via de eigen achterban (toch zo’n drieduizend mensen) hoopt de taakgroep alvast bij voorinschrijving zoveel te kopen dat de drukkosten zijn gedekt, maar ook via andere crowdfundacties is er misschien wat te regelen. Rijpma wil bekijken of er subsidiemogelijkheden of fondsen zijn die kunnen bijdragen aan het project.

De Pelgrimage is niet alleen voor 2018. Volgend jaar wil de taakgroep de kerken al openstellen voor toeristen bij wijze van proef, zodat in het jaar van de Culturele Hoofdstad de puntjes op de i kunnen worden gezet.

Ook voor na 2018 heeft het project waarde, vindt Doelman: nog nooit zaten zoveel verschillende kerken uit Leeuwarden met elkaar om tafel.

Trefwurden: 
LF2018 Finster op Fryslân
(Advertinsje)
(Advertinsje)