Van wie is dit land #3 Natuur maken in het dorp

01 mrt 2016 - 17:26

Vroeger hoorde ze tientallen grutto’s in de weilanden rond Wirdum en Swichum. Nu hooguit een of twee bejaarde grutto’s, die nooit tot broeden komen.

En daar kun je verdrietig om worden, dacht de ecoloog Yvonne van Manen, maar dat helpt zo weinig. Daarom probeert ze de natuur nu terug te brengen in het dorp, en in de bermen van het landelijk gebied erom heen.

,,Ik keek naar de houtwal tegenover ons huis en ik dacht: Dáár kan ik wel wat aan doen.’’

Samen met haar buurvrouw Anneke Postema richtte ze een werkgroep Groen op, onder de vlag van Dorpsbelang Wirdum en Swichum. Ze zochten samenwerking met de gemeente Leeuwarden en experimenteren nu met verschillende vormen van maaibeheer.

Want waarom zou je de groenstroken in de dorpen vierentwintig keer per jaar maaien als het ook anders kan? Waarom zou je geen insectenhotels neerzetten, stinzenflora aanplanten en kruidenbakken timmeren?

Anneke Postema doet het voor zichzelf, maar ook voor de kleinkinderen, zegt ze. Want in de landerijen rondom is het nu eenmaal kaler dan voorheen. ,,We misse de blommen. Ik mei hiel graach bȗten wȇze, mar it is hiel oars wurden.’’

Van wie is dit land:

Maker: Jantien de Boer

Camera: Ronald Talma

Trefwurden: 
LF2018 Finster op Fryslân
(Advertinsje)
(Advertinsje)