Appeltaart, Hollandse hopjes en vijgen

23 nov 2015 - 05:00

Janneke de Haan snijdt de appeltaart die haar vader speciaal voor vanavond heeft gebakken. Geartsje Postma legt stiften en enveloppen klaar op de grote langgerekte tafel. Aan deze tafel komen zo vluchtelingen uit het azc van Sint Annaparochie en dorpsbewoners zij aan zij te zitten. Deze mensen hebben elkaar nog nooit ontmoet.    

Tekst en video Wendy Kennedy

Theatermaakster Janneke de Haan en psychologe Geartsje Postma brengen deze mensen samen in het kader van hun project Haring en Hummus, één van de culturele hoofdstadprojecten. Door vluchtelingen in contact te brengen met Friezen hopen ze een positieve draai te geven aan het vluchtelingendebat.

Extreme meningen

Geartsje Postma beseft dat het een lastige opgave is om de extreme meningen die er zijn te veranderen. ,,Dat is ús doel ek net, dat soe nayf wêze. We wolle oerbringe hoe leuk it wêze kin om je iepen te stellen foar oaren.’’ Het moet volgens Geartsje vooral leuk en ongedwongen zijn. Ze hoopt dan dat de deelnemers deze positieve ervaring meenemen en erover praten in hun omgeving.

Er zijn zestien verschillende mensen uitgenodigd. Variërend in leeftijd, achtergrond, opleidingsniveau, land van herkomst en religie. Janneke en Geartsje hebben geen idee wat ze van de avond kunnen verwachten. ,,It is noch ôfwachtsje oft eltsenien echt komt en op tiid. Ik haw noch mei klam sein Dutch time.’’

Een leuke avond

Maatschappelijke vraagstukken met theater bespreekbaar maken, spreekt Janneke aan. ,,It pakt de problemen net op in praktyske wize oan, mar prikkelt de fantasy. It set minsken oan it tinken.’’ Toch is de artistieke factor deze avond wat losgelaten. ,,Kinst net fan alles ferwachtsje fan de minsken. It is al hiel wat dat se komme, want se kenne elkoar hielendal net.’’ Doel is dat mensen elkaar leren kennen en een leuke avond hebben.

Dan komen de eerste mensen binnendruppelen. Een van hen is Benjamin Jandaghi uit Iran. Hij is christen en gevlucht uit Iran. Benjamin is vier jaar in Nederland, waarvan drie in Sint Annaparochie.

Hij is hier vanavond om mensen te leren kennen. Het vertelt dat de mensen in Iran erg sociaal zijn en van humor houden.

De lange tafel zit helemaal vol. Vanaf de allereerste minuut wordt er volop gekletst. Waar gaan de kinderen eigenlijk naar school? In het azc? Is een vraag die over tafel gaat. Dan gaat de avond los. Met appeltaart en Arabische lekkernijen. Met het een namenspel, een stukje historie over Sint Annaparchie én er mag op het tafelkleed geschreven en getekend worden.

Kijk hieronder hoe de avond verloopt en wat de deelnemers ervan vinden.

Wordt vervolgd

Deel 1: Vluchtelingen en Bilkerts zoeken elkaar op

Trefwurden: 
LF2018 Finster op Fryslân
(Advertinsje)
(Advertinsje)