Vluchtelingen en Bilkerts zoeken elkaar op

11 nov 2015 - 14:45

Het laat ze maar niet los. De negatieve geluiden over de vluchtelingenstroom naar Europa, naar Nederland, naar Fryslân. Theatermaakster Janneke de Haan uit Amsterdam (opgegroeid in Franeker) en psychologe Geertje Postma uit Almere (opgegroeid in Garijp) willen proberen om het negatieve beeld bij te stellen.

Tekst en video Wendy Kennedy

Oranje

Al ruim een jaar geleden hield het de beide dames flink bezig. Geertje noemt de situatie in Oranje. In het kleine Drentse dorpje ontstond in september 2014 veel weerstand over de mogelijke komst van 1400 asielzoekers. ,,Der wie in soad wjerstân tsjin de komst fan nije azc’s. Eltsenien sjocht op tillevyzje de bylden fan de flechtelingen yn rubberen boatsjes, mar no komt it tichtby. En dat makket de minsken ûnseker. Se tinke: wat betsjut dit foar my? Se binne bang wat te ferliezen.’’

Hoe verander je deze negatieve gevoelens, vroegen ze zich af. ,,Troch flechtelingen en ynwenners fan ús lân mei-elkoar yn gesprek gean te litten, elkoar kennen te learen’’, zegt Janneke. Hier draait het dan ook om in het project dat ze samen aan het opzetten zijn. Ze willen inwoners in Sint Annaparochie in contact brengen met inwoners van het azc.

De Reis

Ze doen dit onder de paraplu van De Reis, een project in het kader van Lwd2018 en een initiatief van Keunstwurk. Het project van Janneke en Geertje heet Haring en Hummus. Ze hebben zich verdiept in de asielprocedure en hebben het stuk Nobody Home bezocht. Dit is een stuk van theatermakers die zelf ooit gevlucht zijn. ,,It is foar ús ek in syktocht’’, fertelt Janneke. Bij de Reis zit ook een opleidingstraject. ,,Dit helpt ús om it projekt goed foarm te jaan.’’

Sint Annaparochie

Ze zijn nu bezig met een proef in Sint Annaparochie. Er komen twee avonden waarop mensen uit het azc en inwoners van Sint Annaparochie elkaar kunnen ontmoeten. De avond moet ook een artistiek karakter hebben, vertelt theatermaakster Janneke. ,,Ik sjoch de jûnen sels as in teaterfoarstelling mei de dielnimmers as akteurs. De ien lêst wat foar, de oar makket musyk. It moat in belibbing wêze foar de dielnimmers.’’

Janneke en Geertje draaien in Sint Annaparochie een proef met als doel een plan te maken dat in het voorjaar 2016 klaar moet zijn. Deze methode zou dan in iedere plek waar een azc staat, gebruikt kunnen worden.

Kijk hieronder hoe Janneke en Geartsje in de bibliotheek van Sint Annaparochie dorpsbewoners zoeken die naar de avonden willen komen.

Wordt vervolgd

Trefwurden: 
LF2018 Finster op Fryslân
(Advertinsje)
(Advertinsje)