Campus Fryslân tredde bêste 'university college' fan Nederlân

26 nov 2020 - 17:03

Campus Fryslân yn Ljouwert wurdt troch de Keuzegids bestimpele as tredde bêste 'university college' fan Nederlân. Derneist is de bacheloroplieding 'Minorities & Multilingualism', minderheden en meartalichheid, op de universiteit fan Grins bestempele ta ien fan de bêste fiif opliedingen fan Nederlân. It Frysk is ûnderdiel fan dizze stúdzje, it wurdt dêr hjoed-de-dei oanbean as 'Frisian track'.

RUG / Campus Fryslân - Foto: Omrop Fryslân, Sian Wierda

De Keuzegids wurdt elts jier útjûn troch it Centrum Hoger Onderwijs Informatie en is foar skoalbern en dekanen dy't harren oriïntearje wolle op universitêre bacheloropliedingen.

(Advertinsje)
(Advertinsje)