Wurkje minsken thús wol? Sa mei in wurkjouwer de wurknimmers yn de gaten hâlde

09 nov 2020 - 20:28

It is in dilemma foar guon wurkjouwers: hoe witte je oft wurknimmers dy't thúswurkje wol echt genôch tiid oan harren wurk besteegje? Guon wurkjouwers gripe dêrom no nei digitale technology om op ôfstân te sjen watsto thús allegearre dochst. Mar yn in soad gefallen mei dat hielendal net, leit Henk van der Ee fan de MKB Cybercampus yn Ljouwert út.

Foto: ANP

Henk van der Ee oer wat wol en net mei

Allerearst: hoe hâlde bedriuwen har wurknimmers yn de gaten?

"Er zijn heel veel apps om monitoringssoftware te installeren op laptops op de thuiswerkplek van werknemers. Die houden bij hoeveel tijd je besteedt op bepaalde systemen. Of ze maken om de 10 minuten een foto van je scherm, zodat ze kunnen zien wat je doet of wat je niet doet. Die software is te koop, in Amerika wordt er veel gebruik van gemaakt."

Binne der mear wizen?

"Werkgevers kunnen, als ze willen, via de gewone systemen al best veel bijhouden: welk tijdstip log je in, wanneer verstuur je een mailtje? Dat zijn allemaal gegevens die het bedrijfsnetwerk al bijhoudt. Maar je mag die gegevens niet allemaal zomaar gebruiken vanwege de privacywet."

Wêr leit de grins, wat is tastien?

"De grens is best wel strikt: het mag niet, tenzij er vooraf melding is gedaan aan de medewerkers dat het gebeurt én als ze toestemming hebben gegeven. Het kan eigenlijk alleen als er mogelijk heel bedrijfsgevoelige gegevens mogelijk gestolen worden. Maar als je zo iets doet, dan moet dat worden afgestemd met de Ondernemersraad."

Dus de wurkjouwer wol de wurknimmers goed yn de gaten hâlde, mar it mei eins net.

"Nee, zeker niet. De vraag is ook: is dat dé manier om erachter te komen of iemand voldoende doet? Door corona is het gewone toezicht weggevallen en zoeken werkgevers en leidinggevenden naar dit soort manieren om toch maar in de gaten te houden wat iemand doet. Maar je kunt veel beter sturen op wat iemand op moet leveren. Een rapport bijvoorbeeld: kijk of iemand dat op tijd aflevert, in plaats van alle stappen krampachtig in de gaten te houden. Zo sterk op de controle zitten, is een beetje een ouderwetse manier van leidinggeven. Je kunt beter insteken op vertrouwen en afspraken maken met werknemer over wat hij of zij moet afleveren."

Wat is dyn advys oan wurknimmers dy't har dochs besjoen fiele?

"Maak er in ieder geval melding van bij je leidinggevende of werkgever dat je het idee hebt dat dat gebeurt. Als je geen afdoende antwoord krijgt, dan zijn er ook mogelijkheden door melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij grotere bedrijven kun je ook de Ondernemersraad inschakelen, want werknemers in de gaten houden is gewoon niet toegestaan."

(Advertinsje)
(Advertinsje)