Coronanijs sneon 31 oktober: 130 nije besmettingen yn Fryslân

31 okt 2020 - 22:03
 • Saakkundigen ferwachtsje de kommende wike in pasjintepyk yn de noardlike sikehûzen;
 • Mear as de helte fan de pasjinten op de IC's yn Noard-Nederlân komt út oare regio's;
 • De GGD hat soargen oer it grutte tal âlderen dat besmet rekket;
 • It RIVM melde juster yn Fryslân 149 nije besmettingen mei it coronafirus, ien dei earder wiene it der 123;
 • Al it nijs oer it firus is te finen yn ús coronadossier.
22:01
Ein fan dit liveblog

Oant safier dit liveblog fan sneon 31 oktober. Moarn is der wer in liveblog oer it coronafirus.

De wichtige punten fan it coronanijs:

 • Der binne sneon yn Fryslân 130 nije coronabesmettingen fêststeld yn 24 oeren
 • Neffens premier Mark Rutte nimme de spanningen yn de mienskip ta troch corona
 • Museum Belvédère komt yn oanmerking foar regelingen mei coronakompensaasje
 • Der is foar de twadde kear in meiwurker fan it Linde College besmet
 • De Dag van de Elfstedentocht is takom jier digitaal
 • Fakbûn CNV ropt it kabinet op om op te skalen mei de kapasiteit fan sneltesten
21:53
Premier Rutte: spanningen nimme ta

Premier Mark Rutte hat sneontejûn op in lêzing oanjûn dat hy tinkt dat de spanningen by de minsken tanimme. "We kunnen er niet omheen: het coronavirus trekt een ongelooflijk zware wissel op onze samenleving. Op iedereen die door corona een geliefde moet missen. Op mensen die er nu heel ziek van zijn, of die worstelen met de lichamelijke en mentale nasleep van het virus. Op jongeren én ouderen die vanwege alle sociale beperkingen te maken krijgen met spanningen achter de voordeur, met eenzaamheid en depressieve gevoelens. Of op al die ondernemers van wie het bedrijf op omvallen staat en op de mensen die dreigen hun baan te verliezen."

Dochs wol hy ek de oare kant sjen: de inisjativen dy't opset wurde foar âlderein of de frijwilligers dy't oare minsken help biede.

16:49
Offaltips fan gemeente Smellingerlân

Gemeente Smellingerlân ropt op in ôffal dat mei it coronafirus te krijen hat, lykas mûlkapkes of moffen, op de goeie wize fuort te smiten.

Foto: Gemeente Smallingerland
16:40
Museum Belvédère krijt coronastipe

Museum Belvédère is yn oanmerking kaam foar de 'Compensatieregeling Coronacrisis' fan it Mondriaan Fonds foar middelgrutte musea. Dêrmei komt it fûns it museum yn 'e mjitte om't sy in soad ynkomsten misrinne. Ek krijt it museum stipe fan it Kickstart Cultuurfonds wêrmei't der oanpassingen trochfierd wurde kinne dy't nedich binne foar it coronabelied. "In deze uitdagende tijden voor musea is er gelukkig ook goed nieuws te melden!", skriuwt it museum.

Museum Belvédère yn Oranjewâld - Foto: Omrop Fryslân, Sian Wierda
14:56
Gemeente Skylge grypt yn by Berenloop: gjin fergunning foar fysyk ynskriuwen en huldigjen

De ynskriuwingen foar de Berenloop op Skylge binne skrast. De boargemaster fan Skylge hat besletten om de fysike ynskriuwingen fuortendaalks stil te lizzen. De organisaasje wol fanwegen corona in 'virtuele loop' hâlde. Mar neffens de gemeente giet de organisaasje de grins fan in evenemint te bûten troch de ynskriuwingen en it jaan fan medaljes. Dêr hat de organisaasje gjin fergunning foar en neffens de gemeente is dat 'niet de bedoeling' yn dizze coronatiid.

"Kom dus niet naar de VVV om deze op te halen, want het mag niet meer. Zo simpel is het. Wij zullen de goodiebag en de medaille zo snel mogelijk naar iedereen die hier recht op heeft via de post versturen. Het spijt ons enorm, maar we hopen op jullie begrip. En maak je geen zorgen, de medaille krijg je sowieso!", sa lit de organisaasje witte.

14:25
RIVM: 9.839 positive coronatests

By it RIVM binne oant 10.00 oere sneontemoarn lanlik 9.839 nije befêstige coronabesmettings meld. Dat binne der 1.288 mear as freed. Doe wiene it der 11.127 fanwegen in ynhelslach fan de sifers troch in steuring yn it meldingsysteem fan de GGD'en.

Der binne 314 nije coronapasjinten opnaam op de ferpleechôfdielings yn it sikehûs, meldt it Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat binne 64 nije opnames mear as freed. Op de IC's waarden 76 nije pasjinten opnaam, hast allegear trochstreamd fan de ferpleechôfdielings. Dat binne 39 mear as freed.

Yn totaal lizze der no 2.448 minsken mei corona yn it sikehûs (juster 2.385), fan wa 584 op de IC (juster 567). Der binne dus mear coronapasjinten opnaam as ûntslein.

By it RIVM binne 51 ferstoarne coronapasjinten meld. Freed waarden der noch 87 deaden meld. De ôfrûne sân dagen registrearre it RIVM gemiddeld 54 deaden deis, tsjin 40 deaden deis in wike earder.

12:02
Personielslid Linde College besmet

It Linde College yn Wolvegea meldt foar de twadde kear dat in personielslid posityf test is op corona. "Deze collega heeft afgelopen maandag en dinsdag les gegeven maar verblijft sindsdien in thuisquarantaine", seit de skoalle. Der is neffens de skoalle op dit stuit gjin oanlieding foar oanfoljende maatregels foar learlingen en meiwurkers.

Earder rekken fjouwer learlingen besmet. "Op dit moment wijst bron en contactonderzoek uit dat er nauwelijks relatie is tussen de besmettingen op school", seit de skoalle. De besmettings soene benammen yn de priveesfear ûntstean. "Desalniettemin ervaren wij op school dagelijks hinder van het toenemende aantal besmettingen en voorzorgsmeldingen. Dagelijks blijven er leerlingen en personeelsleden uit voorzorg thuis in afwachting van een testuitslag."

Foto: Google Street View

Neist de bekende hygiënemaatregels is de wichtichste maatregel dat learlingen oardel meter ôfstân bewarje ta meiwurkers fan de skoalle. Yn de praktyk blykt dat lestich: "Juist omdat leerlingen onderling géén afstand hoeven te bewaren, is dit iets wat vaak vergeten wordt. We attenderen leerlingen er voortdurend op; in de lessen en in de gangen met banners en stickers."

Dat it kabinet it dragen fan in mûlkapke ferplichtsje wol, liket op dit stuit neffens de skoallieding net in soad ynfloed te hawwen op it gedrach fan de learlingen. "We merken dat veel leerlingen wel mondkapjes bij zich hebben, maar deze om uiteenlopende redenen niet dragen. Tegelijkertijd zien we ook veel leerlingen die wel trouw een mondkapje dragen. We moeten er samen alles aan doen om het onderwijs op school door te laten gaan."

9:25
Dei fan de Alvestêdetocht digitaal

De 'Dei fan de Alvestêdetocht' wurdt takom jier digitaal hâlden fanwege it coronafirus. Op 15 jannewaris fan dit jier waard dizze spesjale dei foar de earste kear organisearre. De dei is opset om de Alvestêdekultuer te bewarjen.

It idee komt fan sporthistoarikus Jorry van de Vooren. Hy makke no op sosjale media bekend dat Tresoar, it Fries Scheepvaart Museum en it Fries Film Archief yn 2021 op ynternet bylden sjen litte oer de Alvestêdetocht.

8:32
Grutte plannen yn coronatiid

De hoareka kriget it de lêste moannen foar de kiezzen. 2020 wie in jier mei allinnich mar min nijs en beheinings. Albert de Vries, Martijn de Ruiter en Willem Adema litte har net ûntmoedigje. Sy bouwe oan it Saailân yn Ljouwert oan harren dream: In de Brouwerij. In hotel, brouwerij en Grand Café ynien.

"Het hotel is al open. Maar je snapt dat het annuleringen regende de afgelopen tijd." It hotel begûn krekt te draaien doe't de hoareka wer op slot moast. Adema: "Er is niets te doen in de stad. Alle activiteiten zijn geannuleerd. Dat was wel een beetje een domper." No binne der kwealik ynkomsten wylst der in soad ynvestearre wurde moat yn it gebou.

8:21
'Belizzersfertrouwen omleech troch twadde weach'

In grutte mearderheid fan de Nederlânske belizzers ferwachtet dat de ekonomyske situaasje de kommende trije moannen efterútgean sil troch de twadde coronaweach, makket ING op út in peiling yn oktober. Yn septimber ferwachte in tredde fan de belizzers noch in efterútgong.

De moanlikse BeleggersBarometer fan ING sakke troch it tanimmend tal coronabesmettings en de 'gedeeltelijke lockdown' yn Nederlân. De graadmjitter kaam yn oktober op 89 punten, tsjin 102 punten in moanne earder. In stân fan 100 punten stiet foar neutraal, dêrboppe posityf.

De AEX-yndeks sil de kommende tiid neffens 43 persint fan de ûnderfregen omleech gean. Minder as 30 persint fan de belizzers rekkenet op in weardedelgong fan de eigen oandieleportefúlje. In tredde is posityf stimd en tinkt dat de wearde fan harren oandielen de kommende moannen omheech gean sil.

8:09
CNV pleitet foar mear sneltests

CNV ropt it kabinet op om de kapasiteit fan sneltests sa rap mooglik op te skalen. Neffens it fakbûn sitte tsientûzenen wurkjenden op dit stuit thús, yn ôfwachting fan de útslach fan harren coronatest. "Dat docht bliken út in ynventarisaasje ûnder ús sektoaren. As we dit trochrekkenje nei misrûne arbeid, kin dit miljoenen kostje. En tûzenen banen", seit CNV-foarsitter Piet Fortuin. "We lûke dêrom oan de needrem."

Neffens Fortuin liedt dizze situaasje ta misrûne bedriuwsynkomsten en úteinlik baanferlies. "Dit is op lange termyn funest foar de wurkgelegenheid. Boppedat moatte in soad wurkjenden fakânsjedagen ynleverje, of krije se gjin lean trochbetelle as se net wurkjen komme. Of se gean dochs wurkjen, wylst se corona hawwe en oaren dus besmette. It liedt ta alderlei útwaaksen", seit Fortuin.

Foto: Shutterstock

Hy wiist dêrby op skoalklassen dy't mear as in wike thússitte of soarchmeiwurkers dy't dochs wurkjen gean om't der in personielstekoart is. "Mar ek yn in soad merksektoaren sitte minsken klem. In hiel ûnwinsklike situaasje", seit Fortuin.

Hy stelt dat oare lannen, lykas België, de kapasiteit foar sneltests wer rap opfiere. "Yn Nederlân slagget dat mar net. We moatte ús befrije út de trage testklem dy't Nederlân no yn syn greep hâldt." Hy pleitet derfoar ien frij te meitsjen dy't him allinnich mar dwaande hâldt mei it ynkeapjen fan safolle mooglik sneltesten. "Sa't earder Feike Sybesma belêste waard mei de oankeap fan beskermjende klean en materialen. Der is gjin tiid mear te ferliezen."

8:05
It wichtichste nijs fan juster

Hjirûnder sette we noch ien kear it belangrykste nijs fan juster op in rychje.

 • Saakkundigen ferwachtsje de kommende wike in pasjintepyk yn de noardlike sikehûzen;
 • Mear as de helte fan de pasjinten op de IC's yn Noard-Nederlân komt út oare regio's;
 • By de Twadde Keamerferkiezingen fan 2021 kinne minsken fan 70 jier en âlder stimme mei in brief, en guon stimlokalen binne trije dagen iepen;
 • De GGD hat soargen oer it grutte tal âlderen dat besmet rekket;
 • Wensoarchsintra yn Snits en Boalsert ha ôfdielingen ticht omdat bewenners besmet binne mei it firus;
 • In wensoarchsintrum yn Ljouwert sit hielendal op slot, dêr binne twa bewenners oan it firus ferstoarn;
 • Op It Hearrenfean is in skoalle foar spesjaal ûnderwiis in wike lang ticht, omdat der in learkrêft besmet is mei it coronafirus;
 • De rjochtbank fan Noard-Nederlân makket him klear foar in weach oan fallisseminten.
 • It RIVM melde yn Fryslân 149 nije besmettingen mei it coronafirus, ien dei earder wiene it der 123;
8:00
Goeiemoarn!

Dit is it liveblog fan sneon 31 oktober mei it lêste nijs oer it coronafirus yn Fryslân. It nijs fan juster kinst hjir neilêze.

Trefwurden: 
liveblog coronafirus
(Advertinsje)
(Advertinsje)