Carola Schouten: "Rijk en regio moeten samenwerken om tot oplossingen te komen"

08 okt 2020 - 17:00

Landbouwminister Carola Schouten wees in haar Rede van Fryslân op het belang van samenwerking tussen het Rijk en de regio in het landbouwbeleid. Politiek en burger moeten naar elkaar blijven luisteren en lokaal oplossingen zoeken voor de druk waar de landbouw onder staat. "Mensen weten lokaal het beste hoe ze verder moeten komen", zegt Schouten. De relatie tot de natuur moet daarbij beslist niet uit het oog worden verloren.

Carola Schouten Rede fan Fryslan

Volgens Schouten zijn er grote ontwikkelingen bezig. Klimaatverandering is zeer van invloed op ons huidige landbouwbeleid. Op hetzelfde moment verandert de dynamiek tussen de politiek en de burger. Het is volgens Schouten daarom belangrijk dat die twee elkaar niet uit het oog verliezen.

Samenwerking

De schaalvergroting van de afgelopen decennia heeft de natuur en het leven op het platteland onder druk gezet. Uit persoonlijke verhalen van boeren heeft Schouten opgemaakt dat boeren steeds vaker het gevoel hebben klem te zitten.

Er moet meer aandacht komen voor ruimte en daar moeten het Rijk en de regio in samenwerken om dat goed in beeld te krijgen. "Overzicht en close-up tegelijk", zegt Schouten. De inbreng van boeren is daarin belangrijk. Daarnaast moeten de oplossingen lokaal worden gezocht en moet er ruimte zijn om te experimenteren.

Regio Deals

Schouten benoemt daarin ook het belang van Regio Deals, investeringen in plannen waar de regio zelf mee komt. "Fryslân heeft heel andere uitdagingen dan bijvoorbeeld Limburg. De tijd is voorbij van 'one size fits all'."

Het Rijk moet lokale gemeenschappen initiatieven toevertrouwen, vindt Schouten. Ze noemt daarbij als voorbeeld Holwerd aan Zee. Schouten spreekt haar waardering uit voor de samenwerkingen die er in Fryslân zijn ontstaan in bijvoorbeeld waterhuishouding, natuur, landbouw, recreatie en bewoning. "Ik kijk ook met veel interesse naar de Friese veenweidevisie die volgende maand verschijnt."

Boeren onderdeel van oplossing

Boeren moeten niet langer worden gezien als het probleem, maar onderdeel worden van de oplossing, aldus Schouten. Ze zouden vergoedingen kunnen krijgen voor een andere manier van werken of voor natuurbeheer.

Schouten ziet de komende jaren een voorbeeldrol voor Fryslân voor de rest van het land. "U kunt als geen ander de kracht van de regio mobiliseren, door initiatieven van onderop aan te pakken en mensen samen te brengen. Ik vraag u dan ook om bij het Rijk aan te blijven kloppen. Om te vertellen wat u nodig hebt, en wat u belemmert."

De Rede fan Fryslân van minister Carola Schouten wordt donderdagavond om 20.15 en 23.15 uur herhaald op Omrop Fryslân-televisie.

(Advertentie)
(Advertentie)