Eerste resultaten onderzoek naar zanderosie onder Waddenzeedijk positief

08 okt 2020 - 11:27

Het getijdenzand voor de zeedijken is beter bestand tegen het ontstaan van lekken onder de dijk dan het rivierzand voor de rivierdijken. Dat zijn de eerste resultaten van het onderzoek naar zanderosie onder de dijk aan de Friese Waddenzeekust.

De opening van het onderzoek op 10 september. - Foto: Daniël Hartog, Wetterskip Fryslân

Het project van Wetterskip Fryslân begon in september bij de Vijfhuisterdijk bij Hallum. De proef was onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, een programma dat de komende dertig jaar ruim 1300 kilometer dijken in Nederland versterkt, en onderzocht het faalmechanisme 'piping'. Bij piping stroomt water met zanddeeltjes in tunneltjes onder de dijk door. Dat komt door het verschil in waterstand aan beide kanten van de dijk. Als dit verschijnsel langere tijd gebeurt, verzwakt de dijk.

Bij het onderzoek is in de zandlaag stapsgewijs een verhoogde waterdruk gecreëerd, en is bij elke stap het effect op de zandlaag bijgehouden. De eerste resultaten zijn positief: het faalmechanisme piping is niet ontstaan. Dat betekent dat bij het zand aan de Waddenzeedijk minimaal twee keer minder snel het faalmechanisme onstaat als bij het rivierzand. Volgend jaar start een grotere praktijkproef in Zeeland.

Het onderzoek is deel van een samenwerking van het Rijk en de waterschappen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. De resultaten van de proef aan de Waddenzeedijk zijn direct van toepassing op het dijkversterkingsproject Koehool-Lauwersmeer.

Animatie van Wetterskip Fryslân over het principe 'faalmechanisme piping':

(Advertentie)
(Advertentie)