Koningsdiep is opnieuw ingericht voor Natuurnetwerk Nederland

01 okt 2020 - 07:09

Sloten zijn ondieper gemaakt, een bosrand is teruggeplaatst en er zijn insectvriendelijke struiken geplaatst. Een deel van het natuurgebied bij Koningsdiep, tussen Hemrik en Beetsterzwaag, is opnieuw ingericht. Er werkten veel partijen mee aan dit project, naar de provincie ook It Fryske Gea, Staatsbosbsheer, Natuurmonumenten, Wetterskip Fryslân, gemeente Opsterland en omwonenden.

Keningsdjip - Foto: Google Street View

Gedeputeerde Douwe Hoogland zal samen met de voorzitter van de gebiedscommissie Tineke Jagersma het gebied van zo'n 39 hectare grond donderdag weer overdragen aan de eigenaren: Staatsbosbeheer en drie particulieren.

Natuurnetwerk voor 2027

"Het gaat om de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland," legt gedeputeerde Hoogland uit. "Het is belangrijk om aan natuurherstel te doen en gebieden aan elkaar te verbinden. Het gebeurt in modules, dit is de derde, is nu klaar en kan nu terug naar de eigenaren. Het werk gaat snel en wij proberen de opgave van het netwerk voor elkaar te krijgen voor 2017. Er zijn commissies die in de gebieden het werk verrichten en met alle partijen om tafel zitten. Soms is er al jaren gesproken. Als provincie hebben we 160.000 euro bijgedragen, en er zijn bovendien natuurgelden voor. Biodiversiteit is natuurlijk erg belangrijk, helemaal nu het daar niet zo goed mee gaat."

Gedeputeerde Douwe Hoogland

(Advertentie)
(Advertentie)