Petitie Feitsma Fonds: Nieuwe directeur Fryske Akademy moet band met Fryslân verstevigen

16 sep 2020 - 19:41

Het Feitsma Fonds heeft woensdagmorgen in een petitie aan commissaris van de Koning Arno Brok en gedeputeerde Sander de Rouwe zijn zorgen geuit over de toekomst van de Fryske Akademy. Het fonds is van mening dat de nieuwe directeur-bestuurder van het instituut voldoende Fries moet zijn. De Fryske Akademy moet weer met beide benen in de Friese gemeenschap staan.

Petysje Feitsma Fûns: Nije Akademydirekteur moat bân mei de mienskip fersterkje

De petitie is door meer dan honderd personen ondertekend, onder wie vele prominente Friezen op het gebied van taal, geschiedenis en cultuur. Hij werd aangeboden door vice-voorzitter Redbad Veenbaas.

Aanleiding voor de petitie was een gesprek van Omrop Fryslân met Thony Visser, lid van de raad van toezicht van de Fryske Akademy. Visser gaf daarin aan dat de eerste sollicitatieronde voor de vacature van directeur geen geschikte kandidaat had opgeleverd in Fryslân. Daarom wordt in de tweede ronde ook buiten de provincie en in het buitenland gezocht naar een topwetenschapper.

Oog voor de Friese gemeenschap

Het Feitsma Fûns schrijft: "De Fryske Akademy heeft in de eerste plaats behoefte aan een bestuurder die oog heeft voor de positie van het instituut binnen de Friese samenleving. Een topwetenschapper in het buitenland zoeken, waarvan in de media sprake was, lijkt ons dan ook niet de juiste prioriteit. Met het binnenhalen van iemand die zich helemaal moet inwerken in het specifieke karakter van de Fryske Akademy en die eerst zelf inzicht moet krijgen in hoe de Akademy zijn opdracht moet vervullen, zou het instituut een groot risico lopen."

Bestuursleden van het Feitsma Fûns. Dat fonds steunt de Friese taal. - Foto: Omrop Fryslân, Onno Falkena

Het Feitsma Fûns vindt dat de nieuwe directeur goed moet kunnen functioneren binnen de bestuurlijke verhoudingen in de provincie Fryslân en in de rest van Nederland. Volgens het fonds is de nadruk die de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) - waaronder de Fryske Akademy valt - op de wetenschappelijke kwaliteit, niet goed geweest voor de inbedding van de Akademy in de Friese samenleving.

Binding door werkverbanden is weg

Redbad Veenbaas: "In het verleden werkte de Akademy in meerdere werkverbanden prima samen met liefhebbers en speurders. Die binding is de laatste jaren verloren gegaan. Ik weet niet of werkverbanden op zich de beste vorm zijn, maar die sterke band met de Friese samenleving moet zeker terugkeren."

Foto: Omrop Fryslân

Het fonds wil dat de commissaris van de Koning en het college ingrijpen, want de Akademy mist momenteel aansturing. Veenbaas is ervan overtuigd dat er ook in Fryslân en in Nederland zeker wel kandidaten te vinden zijn die op een goede wijze invulling kunnen geven aan de taak van Akademydirecteur. "Nu de termijn gesloten is, kan ik daarover uiteraard geen mededelingen doen, maar ik weet zeker dat ze er zijn."

Eerste ronde: niemand met een 8+

Sander de Rouwe heeft de Fryske Akademy in portefeuille in de provincie. Hij stelt het 'kritisch meedenken' van het Feitsma Fonds en de ondertekenaars van de petitie op prijs.

"In de eerste ronde waren er kandidaten die een voldoede scoorden, maar er zat niemand bij met een 8+. Uiteraard is een 8+ wel iets wat wenselijk is. Een directeur die goed is voor de wetenschap en ook voor de band met Fryslân."

In 2023 wordt de positie van de Akademy opnieuw voor vijf jaar vastgelegd in de Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur. Commissaris van de Koning Brok verzekerde dat hij de petitie van het Feitsma Fonds zal doorgeven aan de sollicitatiecommissie die zich binnenkort zal buigen over de benoeming van de nieuwe Akademydirecteur.

Geen tweede keer

De Rouwe: "Laat ons hopen dat het deze keer wel lukt. Het kan gebeuren dat een procedure eens een keer geen benoeming oplevert, maar zoiets wil je liever geen tweede keer."

(Advertentie)
(Advertentie)