Slibverwerkingsplan Wetterskip Fryslân verzandt in geldkwestie

14 sep 2020 - 13:54

Wetterskip Fryslân stelt het project om de verwerking van slib duurzamer te maken vooralsnog uit. De kosten lopen dermate hoog op dat het project op dit moment onuitvoerbaar is. Er wordt nu gekeken of het plan in de toekomst wel mogelijk is.

Slykferwurkingsplan Wetterskip Fryslân fersânet yn jildkwestje

Heerenveen niet veilig

De verduurzaming van de slibverwerking was onderdeel van een grote verbouwing van de waterzuiveringsinstallatie in Leeuwarden en Heerenveen. De kosten van met name de verbouwing in Heerenveen vallen veel hoger uit dan verwacht. Het gebouw voldoet niet langer aan de eisen van brandveiligheid en moet onder handen worden genomen. Volgens bestuurslid Otto van der Galiën van het waterschap lopen medewerkers geen gevaar, maar wordt er wel op aangepaste wijze gewerkt. Zo mogen er bijvoorbeeld geen bezoekers meer komen.

Niet minder afval

Voor het volledige project is 46 miljoen euro gereserveerd. Zoals het zich nu laat aanzien, kost de verbouwing in Heerenveen alleen al tussen de 27 en 38 miljoen euro. Met de kosten van Leeuwarden daarbij opgeteld, ruim 11 miljoen euro, blijft er geen geld over voor de verduurzaming.

Foto: Omrop Fryslân, Hayo Bootsma

Het was de bedoeling om de slibverwerking zo aan te passen dat er minder afval afgevoerd hoefde te worden. Ook zou er in Heerenveen biogas uit slib kunnen worden gehaald. Daarmee kan warmte worden opgewekt voor omliggende bedrijven zoals bij de installatie in Leeuwarden het geval is.

2025 energieneutraal

Wetterskip Fryslân dacht met de verduurzamingsplannen een slag te slaan op het gebied van milieuvriendelijk werken. Het plan was om in 2025 volledig energieneutraal te zijn. Dat betekent dat er net zoveel energie wordt opgewekt als dat er wordt verbruikt. Deze aanpassing zou daar 17 procent aan bijdragen. Toch denkt Van der Galiën dat deze doelstelling haalbaar is. In het nieuwe jaar presenteert het bestuur van het waterschap de nieuwe plannen.

Otto van der Galiën, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân

Trefwoorden: 
Wetterskip Fryslân slib
(Advertentie)
(Advertentie)