Herdenking Slach by Warns gaat niet door vanwege corona, mogelijk alternatieven

08 sep 2020 - 17:47

De herdenking van de Slag bij Warns gaat dit jaar niet door vanwege coronamaatregels. De manifestatie op het Reaklif zou dit jaar voor de 75ste keer worden gehouden, maar de organisatie heeft besloten het af te zeggen. Er wordt nog nagedacht over een digitale invulling.

De tinkstien yn Warns - Foto: Omrop Fryslân, Arjen Bosselaar

De herdeking stond gepland voor zaterdag 26 september, op de dag af 675 jaar na de slag bij Warns. Graaf Willem IV van Holland wilde toen Fryslân veroveren. Bij Warns kwam hij Friese strijders tegen. De graaf overleefde het treffen niet.

Ouder publiek

Er zijn meerdere redenen waarom de jaarlijkse herdenking nu niet doorgaat, zegt voorzitter Tom Dijkstra van de organiserende stichting Slach by Warns. Op de herdenking komt over het algemeen een iets ouder publiek af. Dat zal vanwege de coronadreiging mogelijk thuisblijven. Er speelt ook altijd een muziekorps op het Reaklif en dat wordt wat lastig als de muzikanten anderhalve meter uit elkaar moeten zitten.

Speciale dag Ried Fryske Beweging gaat ook niet door

Bovendien zou er met de 75ste herdenking groot worden uitgepakt. De Ried fan de Fryske Beweging zou een speciale dag houden waarvan de herdenking om 13:45 uur op het Reaklif een onderdeel zou zijn. Die speciale dag gaat niet door en om een grote teleurstelling te voorkomen, heeft de stichting besloten de hele herdenking dit jaar nu ook maar niet te laten doorgaan.

Mogelijk digitaal

Het bestuur van de stichting Slach by Warns zal op zaterdag 26 september wel op het Reaklif bij de steen met opschrift 'Leaver dea as slaaf' ('Liever dood dan slaaf') aanwezig zijn met de Friese vlag in top. Ook voor het geval er bezoekers komen die van niks weten. Mogelijk zal iets van de Warnsherdenking toch nog digitaal te zien zijn. Wat en hoe is nog niet bekend,

Tom Dijkstra

(Advertentie)
(Advertentie)