Veertien winnaars in verhalenwedstrijd voor Lange Koartprozajûn

08 sep 2020 - 11:19

Begin dit jaar deed Fries literair tijdschrift Ensafh een oproep tot het insturen van korte verhalen van maximaal 250 woorden. Er zijn 39 verhalen ingestuurd en daaruit zijn 14 winnaars gekozen.

Foto: Geart Tigchelaar

De redactie van Ensafh schreef de wedstrijd uit omdat die vindt dat er in de Friese literatuur meer aandacht moet komen voor proza. De jury, die bestaat uit Gerbrich de Jong, Nyk de Vries en Anne Feddema, heeft in totaal 14 verhalen bekroond.

De winnaars zijn Anneke Augusteijn, Ytsje Hettinga, Trevor Scarse, Friduwih Riemersma, Henk Wolf, Berber Spliethoff, Johannes Dijkman, Baukje Zijlstra, Elske Kampen, Amarens Hibma, Bregtje Sijtsma, Elmar Kuiper en Angelique van der Veen.

Zeven verhalen gepubliceerd

Alle 14 verhalen krijgen een plekje op de Lange Koartproazajûn van 27 november in café De Bogt fen Guné in Franeker. De verhalen van de laatstgenoemde zeven schrijvers zijn door de jury tot de allerbeste korte verhalen bestempeld, die worden in het novembernummer van Ensafh gepubliceerd.

Op de Lange Koartproazajûn worden alle prijswinnende verhalen voorgedragen en ook het juryrapport. Daarnaast geeft Dichter fan Fryslân, Nyk de Vries, een optreden.

(Advertentie)
(Advertentie)