Provincie komt met twee nieuwe steunmaatregelen voor bedrijven en organisaties

27 aug 2020 - 20:09

Bedrijven en organisaties kunnen een bijdrage aanvragen voor opleidingskosten van medewerkers en voor het begeleiden van een stagiair. Met ingang van 1 september gaan die twee maatregels van de provincie van start. De regelingen zijn bedoeld om bedrijven en andere organisaties in deze zware economische tijden te stimuleren om in hun medewerkers te investeren.

Sander de Rouwe

Daarnaast wil de provincie met de tegemoetkoming voor stagebegeleiding de drempel verlagen om een stagiair aan te nemen. Voor beide subsidieregelingen is 300.000 beschikbaar.

Gedeputeerde Sander de Rouwe: "In deze tijd willen wij ondernemers en organisaties bijstaan waar wij kunnen. Juist nu is geluk, brede welvaart, belangrijker dan ooit. Met onze maatregels willen wij bedrijven steunen en investeren we tegelijkertijd in ons onderwijs."

Stageplaatsen

Door de coronacrisis hebben veel studenten het in het afgelopen jaar moeilijk gehad om een stage te vinden of ze moesten uit nood met hun stage stoppen. Potentiële stageplekken hadden door de crisis andere prioriteiten of konden door de coronamaatregels moeilijk of geen veilige stage aanbieden. Met de subsidieregeling stageplekken wil de provincie Fryslân ondernemingen en organisaties stimuleren om een veilige stageplaats aan te bieden aan studenten van het Praktijk Onderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs, MBO, HBO en WO.

Alle Friese ondernemingen en organisaties die stageplaatsen beschikbaar stellen, kunnen een vergoeding aanvragen, met uitzondering van overheden. De stagiair hoeft niet per se een student te zijn die bij een Friese onderwijsinstelling ingeschreven staat. Voor een stage die tussen de 280 en 400 uren duurt, kan het stagebedrijf 1.000 euro aanvragen. Voor een stage die meer dan 400 uren duurt is het bedrag 1.500 euro.

Subsidie

De subsidieregeling arbeidsmarktopleiding stimuleert bedrijven en organisaties om te investeren in onderwijs van werkgever en werknemers. Daarmee wil provincie Fryslân de Friese arbeidsmarkt versterken en inzetten op een leercurve bij werkgever en werknemers die omhooggaat.

De regeling kan ingezet worden voor opleidingen, trainingen, seminars of cursussen. Het subsidiepercentage is 70 procent van de totale kosten met een maximum subsidiebijdrage van 4.000 euro. Organisaties die bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven, kunnen de regeling aanvragen. Dat zijn mkb-ondernemingen, maar ook andere organisaties.

De regelingen zijn vanaf 1 september 2020 aan te vragen via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Bij beide regelingen is 300.000 euro subsidie beschikbaar en geldt, wie het eerst komt heeft de grootste kans op een plaats.

Sander de Rouwe

(Advertentie)
(Advertentie)