Fries Scheepvaart Museum krijgt romantisch huwelijksbord uit 1828

28 jul 2020 - 15:32

Het Fries Scheepvaart Museum in Sneek heeft naar eigen zeggen een 'romantische' nieuwe aanwinst in de collectie. Het gaat om een schenking van een houten bord met een huwelijksgedicht, dat in 1828 gebruikt is op het trouwjacht van een welgestelde Fries.

Het gaat om de echtgenoot Tjalling Siebrandus van der Leij (1801-1868). Deze Van der Leij werd in 1824 benoemd tot secretaris van de grietenij Doniawerstal (tegenwoordig in De Fryske Marren). Ook was hij notaris in het arrondissement Sneek, met Langweer als standplaats. Daar woonde hij met zijn eerste vrouw Tjeerdje Walles Oppedijk (1800-1826), maar al een jaar na het huwelijk overleed Tjeerdje in het kraambed.

Huwelijksjacht

In 1828 had Tjalling echter een nieuwe vrouw gevonden: Trijntje Freerks de Jong (1807-1846). Zij was een boerenmeid uit Teroele. Op de huwelijksdag werd Trijntje met het Friese jacht De Snelheid van huis gehaald. Het jacht werd normaal gesproken gebruikt om lijnkoeken naar boeren te brengen. Achter op het roer was speciaal voor de trouwdag dit bord vastgemaakt. Tjalling en Trijntje kregen uiteindelijk tien kinderen.

Het houten bord bleef altijd in de familie Van der Leij. Een achter-achterkleinzoon van Tjalling van der Leij heeft het bord nu geschonken aan het Fries Scheepvaart Museum.

Op de voor- achterkant van het bord staat dit gedicht:

't Is weijnig konst vlak voor de windt bij
Lieflijk weer en Stille Stromen
Te regt te komen.
Maar als men zig geslingerd vindt
door onweer en verwoede Orcanen.
Dan komt er zeemanschap te pas
Om Weegen tot behoud te banen.

De drie Eijgenaren van dit Scheepje van
Vermaak en Genoegen, Bewijzen hunne
hulde benevens desselfs Vrouwen
aan Hunnen mede Eijgenaar en vrind
T.S. van der Leij, Tans Bruijdegom
En Hunne vriendin T.F. de Jong
desselfs Bruijd.
Twee harten smelten In Elkaar
Tot een tot een tot een.

(Advertentie)
(Advertentie)