Raad van State: Opsterland weigerde terecht vergunning gaswinner Vermilion

22 jul 2020 - 20:42

De gemeente Opsterland heeft terecht de vergunning voor de inrichting van een boorlocatie van het bedrijf Vermilion bij Nij Beets geweigerd. Dat is het besluit van de Raad van State in een hoger beroepszaak.

Gaswinning Opsterlan

Het Canadese bedrijf hield vol dat de gemeente niets te zeggen had over de omgevingsvergunning. Die bevoegdheid zou volgens het bedrijf bij het Rijk liggen. De rechtbank was het daar eerder ook mee eens. De Raad van State oordeelt nu anders en vindt dat de zaak opnieuw bekeken moet worden door de rechter.

Tsjingas, een actiegroep van verontruste burgers tegen nieuwe gaswinning, vindt het positief dat de bevoegdheid bij de gemeente Opsterland blijft. "Want als het verschuift naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, dan hebben verontruste inwoners en lokale overheden helaas meestal het nakijken", zegt Monique Plantinga van Tsjingas. "Het ministerie van EZK staat meestal wel in haar besluitvorming aan de kant van de gaswinner. Dus wij zijn hier wel tevreden over."

Monique Plantinga van Tsjingas

(Advertentie)
(Advertentie)