Rekenkamer: beleid provincie voor verduurzaming landbouw te onduidelijk

03 jul 2020 - 11:55

De provincie Fryslân heeft te weinig zicht op de resultaten en doorwerking van ingezette subsidies om de landbouw te verduurzamen. Dat concludeert de Noordelijke Rekenkamer in een rapport dat donderdag is gepresenteerd.

Kij yn de greide - Foto: Omrop Fryslân, Aise van Beets

De provincie heeft in de periode 2012 tot en met 2018 in totaal 21 miljoen aan subsidies ingezet om de landbouw te verduurzamen. Dit bedrag bestaat voor een derde uit Europese middelen.

Landbouw en de verduurzaming van deze sector zijn belangrijke speerpunten van de provincie, maar die geeft volgens de rekenkamer niet duidelijk aan wat zij precies wil bereiken.

Resultaten bijhouden

De Noordelijke Rekenkamer beveelt de provincie aan om bij te houden wat de daadwerkelijke resultaten van haar activiteiten en subsidies zijn. Ook moet de provincie een beter overzicht maken van de projecten voor ecologische verduurzaming van de landbouw die zij subsidieert.

Gedeputeerde Staten van Fryslân zijn het grotendeels eens met de conclusies van de rekenkamer. Wel stellen zij dat het nog te vroeg is om resultaten te verwachten. De rekenkamer is daarover verbaasd, omdat het beleid al jaren loopt. Dan mogen er volgens de rekenkamer ook resultaten geboekt zijn.

Beleid evalueren

Meer in het algemeen dringt de Noordelijke Rekenkamer erop aan, dat de provincie haar beleid evalueert. Want pas dan kan duidelijk worden of de subsidies effect hebben. "Een goede evaluatie hoeft zeker niet te veel te kosten; sterker: evalueren en leren bespaart geld", zo houdt de rekenkamer de provincie voor.

(Advertentie)
(Advertentie)